22 °C

Resmî Gazete

Sayı: 29114

Resmî Gazete

MEVZUAT

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Başbakan Yardımcısı Numan KURTULMUŞ’a, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri IŞIK’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
 
HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI

—  Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Karar
 
YÖNETMELİKLER

—  Atatürk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
—  Gaziosmanpaşa Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bilim Doktoru Bütünleşik Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  İstanbul Teknik Üniversitesi Çift Diplomaya Yönelik Uluslararası Ortak Lisans Programları Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 
KURUL KARARI

—  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 4/9/2014 Tarihli ve 5989 Sayılı Kararı
 
YARGI BÖLÜMÜ
 
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin 9/4/2014 Tarihli ve E: 2014/34, K: 2014/79 Sayılı Kararı
—  Anayasa Mahkemesinin 23/7/2014 Tarihli ve 2014/1957 Başvuru Numaralı Kararı
—  Anayasa Mahkemesinin 23/7/2014 Tarihli ve 2014/5425 Başvuru Numaralı Kararı
—  Anayasa Mahkemesinin 23/7/2014 Tarihli ve 2014/11438 Başvuru Numaralı Kararı
—  Anayasa Mahkemesinin 8/9/2014 Tarihli ve 2014/13625 Başvuru Numaralı Kararı
—  Anayasa Mahkemesinin 8/9/2014 Tarihli ve 2014/13634 Başvuru Numaralı Kararı
—  Anayasa Mahkemesinin 8/9/2014 Tarihli ve 2014/13675 Başvuru Numaralı Kararı