22 °C

Resmî Gazete

Sayı: 29125

Resmî Gazete

MEVZUAT

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
BAKANLAR KURULU KARARLARI

2014/6757    154 kV Selçuklu Trafo Merkezi Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
2014/6766    Rize İlinde Tesis Edilecek Alicik I-II Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Maliye Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
2014/6767    Isparta İlinde Tesis Edilecek Gökböğet Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Maliye Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
2014/6768    380 kV Adapazarı-Tepeören (Kuzey) Yenileme Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
2014/6769    154 kV Birecik HES-Belkıs Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
2014/6770    154 kV Germencik-Aslanlar (Yenileme) Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
2014/6771    154 kV Şanlıurfa OSB DGKÇS-Şanlıurfa TM Enerji İletim Hattı Yenileme Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
2014/6772    380 kV Pervari HES TM-Pervari Havza TM Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
2014/6773    380 kV Pervari Havza TM-Siirt TM Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
2014/6774    380 kV (Gaziantep V-Gaziantep II) Brş.N-Şehitkamil OSB TM Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
2014/6776    Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Kazakistan Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı Arasında Suç Faaliyetinden Elde Edilen Gelirlerin Meşrulaştırılması (Karapara Aklama) ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırasının Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar
2014/6777    Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Bangladeş, Bangladeş Merkez Bankası, Bangladeş Mali İstihbarat Birimi (BFIU) Arasında Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile İlgili Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırasının Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar
2014/6779    Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun Çalışma Esas ve Usulleri ile Bu Komisyon Tarafından Yurtdışında Görevlendirilecek Personelin Nitelikleri ile Hak ve Yükümlülüklerinin Belirlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
 
YÖNETMELİK

—   Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ve İş Konseyleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
—   Orman Muhafaza Memurlarının Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
 
KURUL KARARLARI

—   Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 18/9/2014 Tarihli ve 6009 Sayılı Kararı
—   Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 18/9/2014 Tarihli ve 6010 Sayılı Kararı
—   Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 18/9/2014 Tarihli ve 6015 Sayılı Kararı

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap