5 °C

Resmî Gazete

Sayı:29140

Resmî Gazete

MEVZUAT

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2014/6828    Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cibuti Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sondaj Makine ve Malzemesinin Hibe Edilmesine Dair Anlaşma
 
BAKANLAR KURULU KARARI

2014/6831   Polis Akademisi Başkanlığına Bağlı Olarak Kurulan İstanbul Etiler Polis Meslek Yüksek Okulunun Kapatılması Hakkında Karar
 
BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’a, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
 
ATAMA KARARLARI

—  Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararları
 
HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARLARI

—  Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Kararlar
 
YÖNETMELİKLER

—  Erzurum Teknik Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
—  Fırat Üniversitesi Pazarlama ve Nöropazarlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
 
TEBLİĞ

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/80)
 
YARGI BÖLÜMÜ
 
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

—  Anayasa Mahkemesinin 2/10/2014 Tarihli ve E: 2014/149, K: 2014/14 (Yürürlüğü Durdurma) Sayılı Kararı
 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.