16 °C

Resmî Gazete

Sayı: 29168

Resmî Gazete

MEVZUAT

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
BAKANLAR KURULU KARARLARI

2014/6897   Gelir İdaresi Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Personeline Fazla Çalışma Ücreti Ödenmesine İlişkin Karar
2014/6918   Bazı İl Merkezleri ile Bu İl Merkezlerine Bağlı Yerleşim Yerlerinin, Devlet Hizmeti Yükümlülüğünü Yerine Getirenlerin Tekrar Devlet Hizmeti Yükümlüsü Olduklarında İstekleri Dışında Atanamayacakları Yerler Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar
2014/6920   Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar
 
BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Başbakan Yardımcısı Numan KURTULMUŞ’a, Başbakan Yardımcısı Yalçın AKDOĞAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
 
ATAMA KARARLARI

—  Başbakan Yardımcılığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığına Ait Atama Kararları
 
SINIR TESPİT KARARLARI

—  Sınır Tespitine Ait Kararlar
 
İDARÎ BAĞLILIĞIN DEĞİŞTİRİLMESİ KARARI

—  Tunceli İli Mazgirt İlçesi Merkez Bucağı Köklüce Köyünün Aynı İlin Merkez İlçesi Merkez Bucağına Bağlanması Hakkında Karar
 
YÖNETMELİKLER

2014/6894   Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  Erzurum Teknik Üniversitesi Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
 
TEBLİĞLER

—  Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar
—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/34)
 
KURUL KARARI

—  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 3/11/2014 Tarihli ve 5291 Sayılı Kararı
 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.