2 °C

Resmî Gazete

Sayı: 29210

Resmî Gazete

MEVZUAT

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
ATAMA KARARLARI

2014/6987    Büyükelçi Atamaları Hakkında Karar
2014/7012    Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliğine Erkan DURDU’nun Atanması Hakkında Karar
—  Başbakan Yardımcılığı ile Dışişleri, Ekonomi, Gümrük ve Ticaret ve Maliye Bakanlıklarına Ait Atama Kararları
 
YÖNETMELİK

2014/6845    Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 
TEBLİĞLER

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/91)
—  2014 Yılı Ekim Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi
—  2014 Yılı Ekim Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi
—  Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/5)
 
KURUL KARARI

—  Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 nci, 23 üncü ve 26 ncı Maddelerinin Uygulanması ile İlgili 3/12/2014 Tarihli ve 8564 Sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı
 
DÜZELTME:    İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile İlgili

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.