18 °C

Resmî Gazete

Sayı: 29210

Resmî Gazete

MEVZUAT

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
ATAMA KARARLARI

2014/6987    Büyükelçi Atamaları Hakkında Karar
2014/7012    Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliğine Erkan DURDU’nun Atanması Hakkında Karar
—  Başbakan Yardımcılığı ile Dışişleri, Ekonomi, Gümrük ve Ticaret ve Maliye Bakanlıklarına Ait Atama Kararları
 
YÖNETMELİK

2014/6845    Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 
TEBLİĞLER

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/91)
—  2014 Yılı Ekim Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi
—  2014 Yılı Ekim Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi
—  Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/5)
 
KURUL KARARI

—  Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 nci, 23 üncü ve 26 ncı Maddelerinin Uygulanması ile İlgili 3/12/2014 Tarihli ve 8564 Sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı
 
DÜZELTME:    İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile İlgili

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.