7 °C

Resmî Gazete

Sayı: 29390

Resmî Gazete

MEVZUAT

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
YÖNETMELİKLER

—  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
––  Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
––  Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (n) Bendi Kapsamında Anadolu Ajansı Türk Anonim Şirketinden Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
––  Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik
 
YARGI BÖLÜMÜ
 
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLAR
I

—  Anayasa Mahkemesinin 25/3/2015 Tarihli ve 2013/1426 Başvuru Numaralı Kararı
—  Anayasa Mahkemesinin 25/3/2015 Tarihli ve 2013/1852 Başvuru Numaralı Kararı
—  Anayasa Mahkemesinin 25/3/2015 Tarihli ve 2013/2394 Başvuru Numaralı Kararı
—  Anayasa Mahkemesinin 25/3/2015 Tarihli ve 2013/7455 Başvuru Numaralı Kararı
—  Anayasa Mahkemesinin 25/3/2015 Tarihli ve 2014/5909 Başvuru Numaralı Kararı

 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap