13 °C

Resmi Gazete'de bugün

17 Ağustos 2013 Tarihli ve 28738 Sayılı Resmî Gazete

Resmi Gazete'de bugün

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

TÜZÜKLER

2013/5149  Atatürk Uluslararası Barış Ödülü Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük

2013/5150  Tapu Sicili Tüzüğü

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2013/5133  Bandırma-Bursa-Ayazma-Osmaneli Projesi Kapsamında Yapılması Planlan Hızlı Tren Demir Yolu Hattının İnşası Amacıyla Yenişehir-Vezirhan Arasında Bulunan Bazı Taşınmazların Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/5138  Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/5139  Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/5140  Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/5145  Bağlantı Anlaşması Uyarınca Tesis Edilecek "154 kV Mersin 380 TM-Karacailyas Mevkii ND Enerji İletim Hattı (Yenileme) Projesi" Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/5146  Denizli İli, Acıpayam İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Alanlarda Arazi Toplulaştırması Yapılması Hakkında Karar

2013/5164  Uygulama Alanı İlan Edilen Şanlıurfa İlinde Bağımsız Köy Kurulması Hakkında Karar

2013/5171  Okul Sütü Programı Uygulama Esasları Hakkında Karar

2013/5178  Adana İli, Seyhan İlçesi, Fatih Mahallesi Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Alanların Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

 2013/5179 Adana İli, Kozan İlçesi, Mahmutlu ve Yarımoğlu Mahalleleri Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar

2013/5181  Bağlantı Anlaşması Uyarınca Tesis Edilecek “154 kV Nacarlı TM-Yakaköy TM Enerji İletim Hattı (Yenileme) Projesi” Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/5182  Bağlantı Anlaşması Uyarınca Tesis Edilecek “154 kV Yakaköy TM-Karacailyas Mevkii ND  Enerji İletim Hattı (Yenileme)   Projesi” Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/5183  Bağlantı Anlaşması Uyarınca Tesis Edilecek “154 kV Akbelen TM-Karacailyas Mevkii ND Enerji İletim Hattı (Yenileme)  Projesi” Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/5184  Erzincan İli, Merkez İlçe, Uluköy Beldesi, Faik Osman, Eyüp Sultan ve Fatih Mahalleleri Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Alanların  Riskli Alan Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar

 

TEBLİĞLER

—  Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 5)

—  Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 62)

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap