Resmî Gazete'de bugün (11 Haziran 2024 Resmî Gazete kararları)

Resmi Gazete'de 11 Haziran 2024 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var?

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Bugün Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelik, genelge ve tebliğler...

Yürütme ve İdare Bölümü 
Yönetmelikler

– Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
– Nükleer Tesislerin ve Nükleer Maddelerin Emniyetine İlişkin Yönetmelik
– Nükleer Tesislerin ve Nükleer Maddelerin Fiziksel Korunması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yargı Bölümü 
Anayasa Mahkemesi Kararları

– Anayasa Mahkemesinin 28/3/2024 Tarihli ve 2019/655 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 13/2/2024 Tarihli ve 2021/40471 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 6/3/2024 Tarihli ve 2021/26923 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 6/3/2024 Tarihli ve 2022/41426 Başvuru Numaralı Kararı

İlan Bölümü 
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri