28 °C

SPK anketi: Orta ve uzun vadeli beklentiler olumlu

SPK'nın düzenlediği anketin sonuçlarına göre sermaye piyasası araçlarının getirilerine ilişkin orta ve uzun vadeli beklentiler olumlu.

SPK anketi: Orta ve uzun vadeli beklentiler olumlu

 

ANKARA - Sermeye Piyasası Kurulu'nun (SPK) "Sermaye Piyasası Beklenti Anketi" sonuçlarına göre, sermaye piyasası göstergelerine yönelik olarak katılımcıların, önümüzdeki ay için mevcut durumda bir değişiklik beklemedikleri, altı aylık ve yıllık dönemde ise daha iyi bir performans bekledikleri görüldü.

Sonuçlar, bir önceki dönemki anket sonuçları ile kıyaslandığında sermaye piyasası göstergelerine yönelik soruların genelinde, önümüzdeki aya ilişkin olumsuz performans beklentisinde olan katılımcıların oranının arttığı gözlendi.

SPK'ca düzenlenen ve 309 üst düzey yönetici tarafından yanıtlanan Sermaye Piyasası  Şubat 2010 Beklenti Anketinin makro ekonomik değişkenlere ilişkin beklentiler incelendiğinde, katılımcıların büyük çoğunluğunun gösterge bono faiz oranının önümüzdeki ay aynı kalacağı, altı aylık ve yıllık beklentilerde ise artacağı yönünde görüş bildirdiği görüldü.

Sonuçlar Ocak 2010 anket sonuçları ile karşılaştırıldığında aylık beklentilerde faiz oranının artacağı yönünde görüş bildirenlerin oranının yüzde 16.6;dan yüzde 21;e çıktığı dikkatleri çekti.

ABD Dolarına yönelik beklentiler incelendiğinde aylık dönemde doların aynı kalacağı yönünde görüş bildiren katılımcıların oranının yüzde 58 olduğu, altı aylık ve yıllık dönemlerde ise artacak beklentisinin ağırlık kazandığı ve bu yönde görüş bildirenlerin oranının sırasıyla yüzde 44 ve yüzde 50 olarak gerçekleştiği görüldü.

Sonuçlar geçen ayki anket sonuçları ile karşılaştırıldığında, doların önümüzdeki ay yükseleceği beklentisinin artış gösterdiği ve bu oranın yüzde 18,4;ten yüzde 33;e çıktığı gözlendi.

Katılımcıların avroya yönelik aylık beklentileri değerlendirildiğinde çoğunluğunun (yüzde 64) aynı kalacağı yönünde görüş bildirdiği görüldü, artacağı yönünde görüş bildiren katılımcıların oranı ise yaklaşık yüzde 17 oldu. Altı aylık ve yıllık beklentiler incelendiğinde ise avronun artacağı yönünde görüş bildiren katılımcıların oranında önemli artışlar yaşandığı dikkatleri çekti.

Ocak 2010 anket sonuçlarına göre önümüzdeki ay avronun artacağı yönünde görüş bildirenlerin oranı yüzde 12,4 olurken, Şubat 2010 anket sonuçlarında bu oranının yüzde 16,5;a çıktığı görüldü.

Endeks beklentileri

İMKB-100 endeksine yönelik aylık beklentiler incelendiğinde, önümüzdeki ay endeksin azalmasını bekleyen katılımcıların oranının yüzde 32, aynı kalmasını bekleyen katılımcıların oranının yüzde 51, artmasını bekleyen katılımcıların oranının ise yüzde 17 olduğu görüldü.

Altı aylık ve yıllık beklentilerde endeksin artacağı yönünde görüş bildiren katılımcıların oranında önemli artışlar yaşandığı görülürken, bu oranlar sırasıyla yüzde 40 ve yüzde 53 olarak gerçekleşti. Ocak 2010 anketinde katılımcıların yüzde 16;sı İMKB 100 endeksinin önümüzdeki ay düşmesini beklerken, bu ayki anket sonuçlarında bu oran yüzde 32;ye yükseldi.

İMKB işlem hacmine yönelik beklentiler incelendiğinde önümüzdeki ay değişim yaşanmayacağı yönünde görüş bildiren katılımcıların yüzde 59 ile ağırlıkta olduğu görüldü. Altı aylık ve yıllık beklentilerde İMKB işlem hacminin artacağı yönünde görüş bildirenlerin oranı ise sırasıyla yüzde 43 ve yüzde 59;a yükseldi.

Sonuçlar bir önceki dönemki anket sonuçları ile karşılaştırıldığında ise aylık beklentilerde İMKB işlem hacminin artmasını bekleyen katılımcı oranının yüzde 39,9;dan yüzde 22,7;ye gerilediği dikkatleri çekti.

Halka açılacak şirket sayısı

Katılımcıların yüzde 69'u halka açılacak şirket sayısında önümüzdeki ay bir değişim beklemezken, yaklaşık yüzde 26;sı artış yaşanacağını beklemekte. Altı aylık ve yıllık beklentilerde ise katılımcıların çoğunluğu halka açılacak şirket sayısında artış yaşanacağı yönünde görüş bildirdi. Beklentiler Ocak 2010 anketi sonuçları ile benzerlik göstermekte.

Katılımcıların yaklaşık yüzde 68;i gelecek ay özel sektör borçlanma araçlarının ihracına yönelik koşullarda da bir değişim olmayacağı yönünde görüş bildirirken, altı aylık ve yıllık beklentilerde koşulların daha uygun olacağı görüşü hakim oldu.

Yabancı yatırımcı oranına ilişkin olarak katılımcıların yüzde 67;si gelecek ay, yüzde 44;ü önümüzdeki altı ay oranın aynı kalacağı yönünde görüş bildirirken, yıllık beklentilerde artış yaşanacağı (yüzde 53) görüşü ağırlık kazandı. Sonuçlar geçen dönemki anket sonuçları ile karşılaştırıldığında yabancı yatırımcı oranında artış yaşanacağı yönündeki aylık beklentilerin azaldığı, bu yönde görüş bildirenlerin oranının yüzde 24,8;den yüzde 16,8;e gerilediği görüldü.

Aylık ve altı aylık beklentilerde katılımcıların çoğu reel kesimin yurtdışı borçlanma durumunda bir değişiklik olmayacağı yönünde görüş bildirirken, yıllık beklentilerde borçlanma durumunda artış yaşanacağı görüşü ağırlık kazandı. Geçen ay katılımcıların  yüzde 23;ü borçlanma durumuna ilişkin olarak bir aylık sürede artış beklerken, bu ayki sonuçlar katılımcıların yüzde 16.8;inin artış beklediğini gösterdi.

İMKB yatırımcı sayısına ilişkin olarak katılımcıların yüzde 64;ü önümüzdeki ay bir artış yaşanmayacağı yönünde görüş bildirirken, geçen ayki anket sonuçları ile kıyaslandığında İMKB yatırımcı sayısında düşüş beklentisinin arttığı, bu yönde görüş bildirenlerin oranının yüzde 4,5;den yüzde 14,9;a çıktığı görüldü.

İstanbul Altın Borsası

İstanbul Altın Borsası işlem hacmine yönelik soruda katılımcıların yüzde 67;si önümüzdeki ay işlem hacminde bir değişim yaşanmayacağı yönünde görüş bildirdi. Altı aylık beklentilerde işlem hacminin aynı kalacağı ve artış yaşanacağı yönünde görüş bildirenlerin sayısı aynı olurken, yıllık beklentilerde işlem hacminin artacağı beklentisi ağırlık kazandı.

Katılımcıların yüzde 61;i Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası;nın işlem hacminin önümüzdeki ay aynı kalacağı yönünde görüş bildirirken, altı aylık ve yıllık dönemde işlem hacminin artacağı beklentisinin ağırlık kazandığı görüldü.

Yatırım fonları ve emeklilik fonlarının net aktif değerlerindeki değişime ilişkin beklentilerin sorulduğu sorularda katılımcılar, önümüzdeki ay bir değişim olmayacağı, altı aylık ve yıllık dönemde ise artışlar yaşanacağı yönünde görüş bildirdi.

 Bir önceki dönem anketinde yatırım fonları net aktif büyüklüklerinin azalmasını, aynı kalmasını ve artmasını bekleyenlerin oranları sırasıyla yüzde 4,5, yüzde 63,8 ve yüzde 31,7 olurken, bu ayki ankette bu oranlar yüzde 6,5, yüzde 69,3 ve yüzde 24,2 olarak gerçekleşti.

Katılımcıların çoğunluğu Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarının (MKYO) net aktif değerinin önümüzdeki ay aynı kalacağı yönünde görüş belirtirken (yüzde 74), altı aylık beklentilerde katılımcıların yüzde 45;i değişim olmayacağı, yüzde 43;ü ise artacağı yönünde görüş bildirdi. Yıllık beklentilerde ise artış yaşanacağı yönünde görüş bildirenlerin oranı yüzde 56;yı aştı

 

 

 

 

 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap