SPK, brüt takas uygulamasını kaldırdı

Brüt takas uygulamasına tabi olan GSRAY, ASLAN, VKFRS, LINK, DERIM ve LATEK kodlu hisse senetlerinde bugünden itibaren brüt takas uygulamasına son verildi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

 

ANKARA – Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB), bugünden itibaren brüt takas uygulamasına tabi olan GSRAY, ASLAN, VKFRS, LINK, DERIM ve LATEK kodlu hisse senetlerinde brüt takas uygulamasına son verildiğini bildirdi.

Bu kararın alınmasında, SPK'nın 1 Ekim itibariyle İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Hisse Senetleri Piyasası'nda getirilecek yeni düzenlemeleri dikkate alındı.

Bu arada, yeni düzenlemeler çerçevesinde İMKB Hisse Senetleri Piyasasında, işlem kuralları açısından A, B, C olarak gruplandırılan şirket hisse senetlerine ilişkin listenin 30 Eylül 2010 tarihinde mesai bitiminde duyurulacağı açıklandı.

SPK ve İMKB'den "Brüt Takas Uygulaması"yla ilgili yazılı açıklama yapıldı. SPK'nin 1 Ekim tarihi itibariyle İMKB Hisse Senetleri Piyasası'nda işlem kurallarının farklılaştırılması çalışması ve kararıyla birlikte, hisse senedi piyasalarında getirilecek yeni düzenlemelerin dikkate alındığına dikkat çekilen açıklamada, mevcut durumda brüt takas uygulamasına tabi olan GSRAY, ASLAN, VKFRS, LINK, DERIM ve LATEK kodlu hisse senetlerinde 21 Eylül tarihli (bugün) işlemlerden başlamak üzere brüt takas uygulamasına son verildiği bildirildi.

Bununla birlikte, SPK'nın 23 Temmuz 2010 tarihli Haftalık Bülteni'nde de belirtildiği üzere, 1 Ekim'de yürürlüğe girecek düzenlemelere ek olarak, şartları oluştuğu ve gerekli görüldüğü takdirde İMKB tarafından belirlenen hisse senetlerinde brüt takas uygulamasına geçilebileceğinin altı çizildi. Ayrıca, 2011 yılı başından itibaren İMKB tarafından "Otomatik Seans Durdurma ve Otomatik Brüt Takas Uygulamasına Geçme Sistemi"nin hayata geçirilmesinin planlandığı kaydedildi.

Brüt takas uygulaması

SPK ve İMKB'nin ortak açıklamada, brüt takas uygulaması süreci hakkında bilgi verildi. Açıklamada, SPK ve İMKB nezdinde yürütülen gözetim faaliyetleri kapsamında, çeşitli hisse senetlerinde takasta netleştirmenin kaldırılması (brüt takas) uygulamasına geçildiği bildirildi. Bu kapsamda netleştirme uygulaması kaldırılan hisse senetlerinde İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) tarafından brüt takas uygulaması yapıldığı, aracı kurum ve yatırımcı bazındaki takas alacaklarının Takasbank tarafından takas süresinden sonra dağıtıldığı belirtildi.

Açıklamaya göre SPK veya İMKB tarafından alınan kararlar çerçevesinde Galatasaray Sportif Sınai ve Yatırımlar A.Ş. (GSRAY), Lafarge Aslan Çimento A.Ş. (ASLAN), Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (VKFRS), Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LINK), Derimod Konfeksiyon Ayakkabı Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DERIM), Latek Lojistik Ticaret A.Ş. (LATEK) paylarına ilişkin brüt takas uygulaması getirildiğinin altı çizildi.

Koruma amaçlı yeni kurallar

Söz konusu bu uygulamalarla hisse senetleri piyasasında üçüncü kişiler nezdinde yanlış intiba uyandırabilecek ve piyasaya net katkı sağlamayan nitelikteki alım-satım işlemleri ile olağandışı fiyat-miktar hareketlerinin önüne geçilmesi amaçlandığı aktarılarak, Hayata geçirilen söz konusu brüt takas uygulamasının yanında SPK'nın 23 Temmuz'da aldığı karar çerçevesinde 1 Ekim 2010 itibariyle İMKB Hisse Senetleri Piyasası'nda işlem kurallarının farklılaştırılması çalışması ve kararı ile birlikte İMKB Hisse Senetleri Piyasasında, yatırımcıları koruma amaçlı yeni işlem kuralları belirlendiği ve işlem kuralları açısından şirket hisse senetleri piyasaları A, B, C olarak gruplandırıldığı kaydedildi. Gruplandırılan söz konusu payların farklı işlem esaslarına tabi tutulacağına dikkat çekilen açıklamada, 1 Ekim'den itibaren uygulamalara başlanılacağının altı çizildi.

A, B ve C grupları şeklinde yapılan ayrımın, sadece işlem kuralları açısından yapıldığına değinilen açıklamada, A, B ve C gruplarının, Hisse Senetleri Piyasası'nda var olan pazar ayrımlarına yeni bir dağılım getirmekle birlikte mevcut pazarlarda herhangi bir değişikliğe yol açmadığı ifade edildi.

Liste, 30 Eylül’de duyurulacak

Açıklamaya göre A, B ve C gruplarında yer alacak şirketlere ilişkin liste, 30 Eylül 2010 tarihinde mesai bitiminde duyurulacak. Bu noktada, B ve C grubuna giren şirketlerin işlem hacminin, toplam işlem hacmine oranının yüzde 4 dolayında olduğunun vurgulanması gerekecek. Piyasaların objektif kriterlere göre işlem kurallarının farklılaştırılmasındaki temel amaç, eski duruma göre B ve C gruplarındaki hisselerin piyasalarının zamanla daha sağlıklı bir yapıya kavuşmasına uygun zemin hazırlayacak.

Etiketler