10 °C

SPK, İş Bankası'nın talebini olumlu karşıladı

Kurul, "Türkiye İş Bankası A.Ş. İş Portföy B Tipi Şemsiye Fonu'na Bağlı Özel Portföy Yönetimi Değişken Alt Fonu"nun birinci ihraç katılma paylarının halka arzına ilişkin talebini olumlu karşıladı.

SPK, İş Bankası'nın talebini olumlu karşıladı

ANKARA - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türkiye İş Bankası A.Ş'nin kurucusu olduğu "Türkiye İş Bankası A.Ş. İş Portföy B Tipi Şemsiye Fonu'na Bağlı Özel Portföy Yönetimi Değişken Alt Fonu"nun birinci ihraç katılma paylarının halka arzına ilişkin talebini olumlu karşıladı.

SPK'nın haftalık bültenine göre, Kurul, Özulaş Toplutaşım Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 254 bin 100 liradan 274 bin 800 liraya artırılması nedeniyle mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak tahsisli satılacak 20 bin 700 lira nominal değerli hisse senetlerinin Kurul kaydına alınması ve bu kapsamda esas sözleşmesinin tadiline uygun görüş verilmesi talebinin de olumlu karşılanmasına karar verdi.

Kurul, 2008 yılında Kurula kayda alma talebinde bulunulmadan tamamlanan sermaye artırımının İstanbul Büyükşehir Belediyesi düzenlemeleri gereği taşımacılık faaliyetinde bulunabilecek özel halk otobüsü sahipleri için zorunlu olduğu, sermaye artırımına katılan kişilerin tümünün sermaye artırım öncesi belirli olduğu, sermaye artırımına katılan 156 kişiden hiçbirinin Şirket sermayesinde yüzde 1'in üzerinde payı olmadığı ve sermaye artırımı sonrasında Şirket ortaklık yapısında önemli bir değişiklik meydana gelmediği hususlarını dikkate aldı.

Bu çerçevede, şirketin, Kurulun 25 Nisan 2008 tarihli yazısı ile başlatılan sermayenin tamamı nakden karşılanmak üzere 192 bin liradan 254 bin 100 liraya artırılması işlemi sırasında, hisse senetlerini Kurula kaydettirmeksizin sermaye artırımını tescil ettirmesi işlemine, usulsüz olarak artırılan 62 bin 100 lira üzerinden gerekli yasal ücretlerin alınması kaydıyla icazet verilmesine karar verdi.

2008 yılında sermaye piyasası mevzuatına uyulmaksızın tamamlanan sermaye artırımında yeni pay alma haklarının kullandırılması konusunda pay sahiplerine başvurulmadığı da dikkate alındığında, bu sermaye artırımı nedeniyle oluşan ortaklık yapısı nedeniyle gerek mal varlıksal gerekse de yönetsel pay sahipliği hakları olumsuz etkilenmiş pay sahiplerinin, yasal koşullar oluştuğu takdirde, Borçlar Kanunu ve TTK hükümleri çerçevesinde Şirket ve Şirket yönetim kurulu üyeleri hakkında yasal yollara başvurabilecekleri hususunda Şirket ortaklarının bilgilendirilmesine karar veren Kurul, 2006 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımının, genel kurul kararına aykırı olarak yapılmadığı dikkate aldı. SPK, 2006 hesap dönemine ilişkin genel kurul toplantısında dağıtılmasına karar verilen temettü tutarına Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kısa vadeli avans işlemlerine uyguladığı faiz oranlarının uygulanarak bulunacak gecikme faizi ile birlikte kar dağıtımının 31 Aralık 2011 tarihine kadar tamamlanması gerektiğini kararlaştırdı.

Kurul, 2006 hesap dönemine ilişkin temettünün zamanında dağıtılmamasından zarar görenlerin, yasal koşullar oluştuğu takdirde, temettünün zamanında dağıtılmamasından dolayı yönetim kurulu üyelerinin hukuki sorumluluğu için yasal yollara başvurma haklarının saklı olduğu hususunda yapılacak ilk genel kurul toplantısında Şirket tarafından ortaklara bilgi verilmesi gerektiğine karar verdi.

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.