13 °C

SPK'da tebliğ değişikliği

SPK yatırım ortaklığı kuruluş başvurularına ilişkin değişiklik RG'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

SPK'da tebliğ değişikliği

ANKARA - Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan girişim sermayesi yatırım ortaklığı kuruluş başvurularına ilişkin tebliğde değişikliğe gidildi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren tebliğe göre, SPK'ya yapılan başvurularda girişim sermayesi yatırım ortaklığı kuruluş başvurularında, gerçek ve tüzel kişi kurucuların muaccel vergi ve prim borcunun bulunmaması koşulu aranacak.

Yeni başvuru tebliğinde, lider sermayedarların veya sermayede doğrudan yüzde 10 ve daha fazla paya sahip olacak gerçek ve tüzel kişi kurucular ortaklık kurarken, gerekli kaynağı kendi ticari, sınai ve sair yasal faaliyetleri sonucunda her türlü muvazaadan ari olarak sağlamaları ve taahhüt ettikleri sermaye miktarını karşılayabilecek mali güce sahip olmaları şartı getirildi.

Yeni tebliğde, girişim sermayesi yatırım ortaklığı kuruluş başvurusu yapan gerçek kişilerin terörün finansmanı suçundan, zaman aşımı olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkûm olmaması gerekiyor.

Ayrıca faaliyet yetki belgelerinden biri veya birden fazlası kurulca iptal edilmiş yahut borsa üyeliğinden geçici veya sürekli olarak çıkarılmış kuruluşların yeni bir başvuru yapması durumunda müeyyide gerektiren olayda sorumluluğu bulunan kişilerin söz konusu ortaklıkta yer almaması gerekiyor.

Yeni tebliğe ile, çıkarılmış sermayeleri 20 milyon liradan az olan ortaklıkların, çıkarılmış sermayelerinin asgari yüzde 20'sini temsil eden paylarının, çıkarılmış sermayeleri 20 milyon lira ve daha fazla olan ortaklıkların ise çıkarılmış sermayelerinin asgari yÜzde 10'unu temsil eden paylarının, halka arz edilmesi ve tüm payların kayda alınması talebiyle SPK'ya başvurmaları zorunlu hale getirildi.

 

SPK
Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.