SPK'dan 4 yatırımcıya işlem yasağı

SPK 4 yatırımcıya geçici işlem yasağı getirerek haklarında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

 

ANKARA - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Aksu İplik hisselerinde manipülasyon yaptıkları gerekçesi ile Murat Keleş, Muzaffer Ersoy, Durali Şahin ve İbrahim Cinkaya'ya geçici işlem yasağı getirdi, ayrıca haklarında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Kurul, Ak-Tur yönetim kurulu üyeleri H. Avni Kösematoğlu, Nabi Çakar, A. Fuat Şahin'e, sermaye piyasası mevzuatına aykırı davranışları nedeniyle 3'er kez ayrı ayrı 12,6 bin lira idari para cezası verdi.

SPK'nın haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, Aksu İplik Dokuma ve Boya Apre Fabrikaları TAŞ (Aksu İplik) hisse senedinde 29 Haziran-06 Temmuz 2007 döneminde gerçekleşen işlemlerin incelenmesi sonucunda;  söz konusu tarihlerde manipülasyon suçunun unsurlarını içeren fiilleri nedeniyle Murat Keleş, Muzaffer Ersoy, Durali Şahin ve İbrahim Cinkaya hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi. Yine aynı kişilere, geçici olarak işlem yasağı getirildi.

Ak-Tur Turizm ve Endüstri AŞ (Ak-Tur) hakkında yapılan inceleme sonucunda; sermaye piyasası mevzuatına aykırı olarak, 22 Mart 2007'de ipotek/kefalet/aval verilmesine ilişkin açıklamanın gecikmeli ve gerekli detaylardan yoksun olarak yapılması nedeniyle murahhaslık sıfatı bulunan Ak-Tur Yönetim Kurulu üyeleri H. Avni Kösematoğlu, Nabi Çakar ve A. Fuat Şahin hakkında, her biri için ayrı ayrı 12 bin 688 lira tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Aynı şekilde, 14 Mayıs 2008 tarihinde 14,3 milyon lira üzerinden başlatılan icra takibinin 25 Temmuz 2008 tarihinde gecikmeli olarak açıklanması nedeniyle yine aynı kişiler hakkında, her biri için ayrı ayrı 12 bin 688 lira idari para cezası uygulanacak. Ak-Tur aleyhine açılan davalar hakkında açıklama yapılmaması nedeniyle yine aynı kişiler hakkında, her biri için ayrı ayrı olmak üzere 12 bin 688 lira idari para cezası verildi.

Kurumsal Vizyon Bağımsız Denetim ve Y.M.M. A.Ş, ''Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ''e aykırı hareketleri ve bağımsız denetim çalışma kağıtlarının düzenlenmesinde ilgili tebliğ hükümlerine azami uyum göstermesi konularında 2 kez uyarıldı.

Ayrıca, bağımsız denetim programları ve kodlama sistemini, işletme türleri itibariyle ayrı ayrı hazırlayarak SPK'ya göndermesi için kuruluşa (3) ay süre verildi.

Ünvan değişiklikleri

Kurul; Bis Enerji Elektrik Üretim A.Ş'nin halka açılmak amacıyla esas sözleşmesini sermaye piyasası mevzuatına uyumlu hale getirmek için hazırlamış olduğu esas sözleşme tadil metinlerine uygun görüş verdi.

Lafarge Aslan Çimento A.Ş'nin ticaret unvanının ''Aslan Çimento A.Ş'' olarak değiştirilmesine yönelik esas sösleşme değişikliği de uygun bulundu.

Okan Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin halen tekstil alanında olan faaliyet konusunu madencilik alanında faaliyet göstermek amacıyla ticaret unvanını ''Bayındır Madencilik ve Ticaret Anonim Şirketi'' olarak ve faaliyet konusunu ''madencilik'' olarak değiştirmek üzere esas sözleşme değişikliğine de uygun görüş verildi.

Bültene göre, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası AŞ'nin Garantili Şemsiye Fonu'na bağlı B Tipi yüzde 100 Anapara Garantili Altın Alt Fonu'nun (7. Alt Fon) birinci ihraç katılma paylarının halka arzına ilişkin talebi olumlu karşılandı.

Adil Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş, Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler listesine alındı.

Bu konularda ilginizi çekebilir