12 °C

Sporda şiddet tasarısı TBMM'de

Tasarıda, kulüp polisinin oluşturulması gibi yeni düzenlemeler yer alıyor.

Sporda şiddet tasarısı TBMM'de

ANKARA - Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun Tasarısı TBMM Başkanlığına sunuldu.

Tasarıda, uluslararası sözleşmelerde belirtilen ve güncel olarak spor alanında gelişen ülkelerin düzenlemelerindeki uygulamalara yer veriliyor. Tasarıda ayrıca, şiddete karışan kişinin yurt dışındaki spor müsabakalarına izleyici olarak katılmaması için pasaportunun ve seyahat belgesinin alınması, seyirden yasaklanma cezası alan kişilerin karakola giderek imza atması ve kulüp polisinin oluşturulması gibi yeni düzenlemeler de yer alıyor.

Tasarı, Spor Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un uygulanması döneminde ortaya çıkan eksikliklerin giderilmesi, uluslararası sözleşmelere ve gelişmelere paralellik sağlanması, sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesi amacıyla hazırlandı.

Tasarıya göre, karşılaşma için seyircilerin kabulüne başlanmasından itibaren spor alanın tamamen tahliyesine kadarki zaman zarfında yetkisiz olarak müsabaka alanına, soyunma odalarına, odaların koridorlarına, sporcu çıkış tünellerine giren kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezasıyla cezalandırılacak. Fiilin müsabakanın seyrini veya güvenliğini bozacak nitelikte olması durumunda, fail hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası hükmolunacak.

Spor alanlarında kasten yaralama suçunun veya mala zarar verme suçunun işlenmesi halinde şikayet şartı aranmaksızın TCK'nın ilgili maddelerine göre cezaya çarptırılacak. Spor alanları ve bu alanlardaki eşya, mala zarar verme suçu bakımından kamu malı hükmünde sayılacak.

Bu kapsama giren suçların işlenmesi suretiyle spor alanlarına ve bu alanlardaki eşyaya zarar verilmiş olması halinde, meydana gelen zararların tazmini konusunda zarar veren kişiler ve onların taraftarı olduğu spor kulübü meydana gelen zarardan müteselsilen sorumlu olacak. Zararı gideren spor kulübünün sorumlu taraftarlarına rücu hakkı saklı kalacak.

Seyirden yasaklanma

Tasarıyla, şiddet olaylarına karışan kişinin müsabakaları ve antrenmanları izlemek amacıyla spor alanlarına girişinin yasaklanmasını öngören "seyirden yasaklanma" uygulaması getiriliyor. Kişinin, düzenlemede tanımlanan veya yollamada bulunulan ilgili kanunlardaki suçlardan dolayı hakkında güvenlik tedbiri olarak spor müsabakalarını seyirden yasaklanmasına karar verilecek.

Hükmün kesinleşmesiyle infazına başlanan seyirden yasaklanma yaptırımının süresi, cezanın infazı tamamlandıktan itibaren iki yıl geçmesiyle sona erecek. Bu güvenlik tedbirine ceza verilmesine yer olmadığı kararıyla birlikte hükmedilmesi halinde, hükmün kesinleştiği tarihten itibaren üç yıl geçmesiyle bu güvenlik tedbirinin uygulanmasına son verilecek. Güvenlik tedbiri olarak spor müsabakalarını seyirden yasaklama kararı Adli Sicil Kanunu hükümlerine göre kaydedilecek.

Bu madde hükümleri, taraftar gruplarınca spor alanlarının dışında işlenen kasten yaralama, hakaret, çirkin ve kötü tezahürat ve mala zarar verme suçları bakımından da uygulanacak.

Bu suçlardan dolayı soruşturma başlatılması halinde şüpheli hakkında spor müsabakalarını seyirden yasaklama tedbiri derhal uygulamaya konulacak. Soruşturma evresinde Cumhuriyet Savcısı, kovuşturma evresinde mahkemece bu tedbirin kaldırılmasına karar verilmediği takdirde, bu yasağın uygulanmasına koruma tedbiri olarak devam edilecek.

Soruşturma ve kovuşturma evresinde şüpheli veya sanık hakkında uygulanan spor müsabakalarını seyirden yasaklama tedbiri, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde tutulan bu amaca özgü elektronik bilgi bankasına derhal kaydedilecek.

Koruma tedbiri olarak uygulanan spor müsabakalarını seyirden yasaklanma tedbiri; Cumhuriyet Savcısı veya mahkemece kaldırılmasına karar verilmesi, kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmesi, mahkeme tarafından sanık hakkında beraat veya düşme kararı verilmesi üzerine derhal kaldırılacak.

Maça girişi yasaklanan kişi

Spor müsabakalarını seyirden yasaklanan kişi, yasaklama kararının sebebini oluşturan fiilin işlendiği müsabakanın tarafı olan ve taraftarı olduğu takımın katıldığı spor müsabakalarının yapılacağı gün, müsabakanın başlangıç saatinde ve bundan bir saat sonra bulunduğu yere en yakın genel kolluk birimine başvurmak zorunda olacak.

Spor müsabakalarını seyirden yasaklanan kişi, taraftarı bulunduğu kulübün veya A Milli Takım'ın yurtdışında katıldığı müsabakalara gitmesini engellemeye yönelik olarak, kendisi veya altsoyu veya üstsoyu veya eşi veya kardeşlerinden birisinin tedavi, eğitim, öğrenim, ticaret, bilimsel araştırma veya bir kamusal görevi nedeniyle yurtdışına çıkmak zorunda bulunduğu haller hariç olmak üzere, pasaportunu ve ilgili seyahat belgesini müsabakanın beş gün öncesinde en yakın genel kolluk birimine teslim edecek.

Bunlara aykırı hareket eden kişi, 250 günden az olmamak üzere adli para cezasıyla cezalandırılacak.

Düzenleme uyarınca hakkında güvenlik tedbiri olarak spor müsabakalarını seyirden yasaklanma kararı verilen kişi; spor kulüplerinde ve federasyonlarda yönetici olamayacak, müsabakalarda hakem,temsilci veya gözlemci olarak görev yapamayacak.

Federasyonların yaptırım uygulama yetkisi

Düzenleme uyarınca, bir spor kulübüne veya spor kulübünün mensubuna ceza verilmesi, bu kulübün bağlı olduğu federasyonunun yaptırım uygulama yetkisini ortadan kaldırmayacak.

Spor müsabakalarında görev yapan hakem, gözlemci ve temsilciler bu görevleriyle bağlantılı olarak kendilerine karşı işlenen suçlar bakımından kamu görevlisi sayılacak.

Müsabakalarda özel güvenlik görevlisi bulundurma yükümlülüğüne aykırı hareket eden spor kulüplerine, eksik özel güvenlik görevlisi sayısı itibarıyla 100 TL idari para cezası verilecek.

Öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde her müsabaka için; en üst futbol liginde bulunan spor kulüplerine 100 bin TL, en üst futbol liginin bir alt liginde bulunan spor kulüplerine 80 bin Türk Lirası; basketbol, voleybol ve hentbol dalları için ise spor tesisinin mülkiyetine veya kullanım hakkına sahip bulunan spor kulübü, kurum ve kuruluşlara 20 bin TL idari para cezasına hükmolunacak.

Elektronik bilet uygulamasına geçilmemiş müsabaka alanlarına biletsiz veya kapasiteden fazla seyirci alınması halinde, ilgili spor kulübüne 20 bin TL'den 75 bin TL'ye kadar idari para cezası verilecek. Bu nedenle spor müsabakasının düzeninin bozulması halinde verilecek ceza üç katına kadar arttırılacak.

Bilet satışı sırasında müsabaka alanında kendisi için tahsis edilen yerden başka yerde oturan seyirciye, 100 TL idari para cezası verilecek ve bu tutumunda ısrar eden seyirciler, kolluk görevlileri tarafından zor kullanılarak dışarı çıkarılacak.

Şiddet ve düzensizliğe neden olabilecek açıklamalar

Spor müsabakalarının güvenlik veya düzenini bozabilecek ya da tarafları, görevlileri, spor kulübü veya federasyon yöneticilerini rencide edecek ya da bu kişilere husumet duyulmasına neden olabilecek şekilde basın ve yayın yoluyla açıklamada bulunan kişilere, fiilleri suç oluşturmadığı takdirde 5 bin TL'den 50 bin TL'ye kadar idari para cezası verilecek. Bunun kulüp veya federasyon yöneticileri tarafından işlenmesi halinde verilecek ceza beş katına kadar arttırılacak.

Bu fiilleri işleyen kişiler, ayrıca idari tedbir olarak spor müsabakalarını seyirden yasaklanacak. Bu yasak, kararın verildiği tarihten itibaren üç ay süreyle uygulanacak. Koruma tedbiri olarak yasak kararının uygulanmasına ilişkin esas ve usuller bu tedbir bakımından da uygulanacak.

Bu kapsama giren suçlardan dolayı yargılama yapmaya HSYK'nın ihtisas mahkemesi olarak görevlendireceği asliye veya ağır ceza mahkemeleri yetkili olacak.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.