21 °C

Terörün finansmanını önlenmek için ek tedbir

Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesinde "yüksek derecede riskli" olarak ifade edilen gruplara yönelik ilave tedbirler uygulanacak

Terörün finansmanını önlenmek için ek tedbir

ANKARA - Maliye Bakanlığı'ndan, Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

16 Eylül 2008 tarihli ve 26999 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmeliğin 13'üncü maddesinde yapılan değişikliğe göre, yükümlülerin, risk derecelendirmesi neticesinde yüksek riskli olarak belirledikleri gruplara yönelik olarak üstlenilecek riskin azaltılmasını teminen, tespit edilen riskle orantılı olarak alacakları tedbirler artırıldı. Yükümlüler şu tedbirlerin bir veya birden fazlasını ya da tamamını uygulayacak:

"- Müşteri hakkında ilave bilgi edinmek ve müşteri ile gerçek faydalanıcının kimlik bilgilerini daha sık güncellemek,
- İş ilişkisinin mahiyeti hakkında ilave bilgi edinmek,
- İşleme konu malvarlığının ve müşteriye ait fonların kaynağı hakkında mümkün olduğu ölçüde bilgi edinmek,
- İşlemin amacı hakkında bilgi edinmek,
- İş ilişkisine girilmesini, mevcut iş ilişkisinin sürdürülmesini ya da işlemin gerçekleştirilmesini üst seviyedeki görevlinin onayına bağlamak,
- Uygulanan kontrollerin sayı ve sıklığını artırmak ve ilave kontrol gerektiren işlem türlerini belirlemek suretiyle iş ilişkisini sıkı gözetim altında tutmak,
- Sürekli iş ilişkisi tesisinde ilk finansal hareketin, müşterinin tanınmasına ilişkin esasların uygulandığı bir başka finansal kuruluştan yapılmasını zorunlu tutmak."
Maliye Bakanlığı ayrıca sıkılaştırılmış tedbirler belirlemeye yetkili olacak.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap