25 °C

TİB, mahkeme kararı olmaksızın internet trafik bilgilerine erişebilecek

Torba Yasa'ya eklenen bir madde ile internetteki tüm trafik bilgilerini saklayacak adres değişti. TİB'in, internet trafik bilgilerini mahkeme kararı gerekmeksizin tek bir hakim tarafından verilen kararla isteyebilmesi torba kanuna eklendi

TİB, mahkeme kararı olmaksızın internet trafik bilgilerine erişebilecek

ANKARA - TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri devam eden İş Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklikler içeren Torba Yasa'ya eklenen bir maddeyle, internet ortamında yapılan yayınlarla işlenen suçları düzenleyen kanunda değişikliğe gidildi. İnternet trafik bilgilerinin saklanması erişim sağlayıcılarından Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'na (TİB) verildi.

Buna göre, internet verilerine dair trafik bilgilerinin, ancak bir soruşturma kapsamında mahkemelerce talep edilmesi halinde içerik, yer veya erişim sağlayıcıdan alınmasını düzenleyen madde, "Trafik bilgisi, TİB tarafından ilgili işletmecilerden temin edilir ve hakim tarafından karar verilmesi halinde ilgili mercilere verilir" şeklinde değiştirildi.

Değişikliğin gerekçesinde, mevcut durumda internet trafiğine ait bilgilerin ancak bir soruşturma ya da kovuşturma olması durumunda mahkeme kararı ile işletmeciden temin edilebildiği hatırlatılarak, çoğu zaman bir soruşturmaya başlanabilmesi için bu bilgilerin gerektiği kaydedildi.

Gerekçede, "Ayrıca, mahkeme kararı üzerine ilgili işletmeciye başvurup trafik bilgisinin talep edilmesi ve işletmecinin talep edilen bu ham bilgileri kullanılabilir ve anlamlı hale getirip göndermesi ya da ham olarak gönderilen bilgilerin Başkanlık tarafından kullanılabilir ve anlamlı hale getirilmesi zaman almakta, böylece soruşturma ve kovuşturmaları geciktirmektedir. Terör saldırısı tehdidi gibi acil durumlarda talebe zamanlıca cevap verilmesi imkanı bulunmamaktadır" denildi.

İnternet trafiğini kim saklıyordu? Ne değişti?

Şubat ayında yapılan yasal düzenlemeyle, internet kullanıcılarının trafik bilgilerinin 6 aydan 2 yıla kadar 'erişim sağlayıcıları' tarafından saklanması zorunluluğu getirilmişti. Düzenlemede saklanan bilgilerin 2 yıl sonra silinmesi kararlaştırılmıştı. Trafik bilgisi ancak bir suç soruşturması veya kovuşturması kapsamında mahkemelerce talep edilmesi halinde, TİB tarafından erişim sağlayıcıdan alınacak ve mahkemeye sunulacaktı.

Dün akşam üstü yapılan ve Torba Yasa'ya eklenen değişikle birlikte bu madde tamamen değiştirildi. Buna göre artık trafik bilgilerinin tümü TİB’de saklanacak. Hâkim tarafından karar verilmesi halinde de ilgili mercilere verilecek. 

TİB Başkanı'nın talimatıyla 4 saat içinde kapatılabilecek

Yeni değişikliğe göre, söz konusu nedenlerden bir veya bir kaçına bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde, internette erişimin engellenmesi TİB Başkanı’nın talimatı üzerine, TİB tarafından yapılacak. Böyle bir durumda erişim sağlayıcı engelleme kararını 4 saat içinde yerine getirecek. Engelleme kararı 24 saat içinde mahkemeye sunulacak ve hâkim 48 saat içinde kararını açıklayacak.