7 °C

TMMOB, Şevket Yılmaz Hastanesi yangını raporunu açıkladı

TMMOB, EMO Bursa Şube Başkanı Aktuğ, bilgisizlik, vurdum duymazlığın can ve mal kaybına neden olduğunu söyledi

TMMOB, Şevket Yılmaz Hastanesi yangını raporunu açıkladı

 

BURSA - Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Bursa İl Koordinasyon Kurulunca hazırlanan "Bursa Şevket Yılmaz Hastanesi Yangını Teknik İnceleme ve Değerlendirme Raporu" açıklandı.

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Bursa Şubesinde düzenlenen basın toplantısında raporu okuyan EMO Bursa Şube Başkanı Erdal Aktuğ, 26 Mayıs saat 02.00 sularında, Bursa'da hizmet veren Şevket Yılmaz Devlet Hastanesinde çıkan yangının üzerinden 111 gün geçmiş olmasına rağmen, adli tıp raporunun açıklanmadığını, yangından dolayı zarar gören kısımların faaliyete geçirilemediğini söyledi.

"Yangının çıkış nedeni ne olursa olsun (üretim hatası, sabotaj, çalışana bağlı hatalar ve benzeri) bilgisizlik, vurdum duymazlığın can ve mal kaybına neden olduğunu" belirten Aktuğ, şöyle konuştu:

"Özelleştirme ve taşeronlaştırma sonucunda yetersiz koşulların, elemanların, malzeme ve ekipmanların, yetersiz eğitim ve denetimlerin insan odaklı değil, kar temelinde şekillenen politikalar sonucu oluştuğu yaşanan bu acı olaylarla bir kez daha gözler önüne serilmiştir. Kısacası toplumsal bilinç oluşmamıştır. Zararları önlemenin ve azaltmanın ilk yolu, yangına neden olabilecek riskleri ortadan kaldırmaktır. Yapılan incelemeler göstermektedir ki yangın güvenlik önlemlerinin alınması yangını söndürmekten daha ucuzdur. Yani önlemek, ödemekten daha kolay ve daha ucuzdur."

Hastanede tespit edilen eksiklikler

TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulunun, yangının çıktığı gün olağanüstü toplantı yaptığını ve konuyla birinci dereceden ilgili olan Makine Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası ve Kimya Mühendisleri Odası Bursa şubelerinden temsilcilerin bulunduğu "Teknik Heyet" oluşturulduğunu anımsatan Aktuğ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Teknik heyet, yangının çıktığı ilk gün (26 Mayıs 2009) ve sonraki muhtelif zamanlarda yangının başladığı 2. bodrum kattan çatıya kadar tetkiklerde bulunmuş, mekanik, elektrik ve mimari projeleri ve temin edebildiği ilgili evrakları incelemiştir. Yapılan bu incelemeler sonucunda ekleriyle birlikte sonuçlarını dosya halinde rapor olarak ilgili mercilere göndereceğiz. Elde edilen sonuçlara göre, hastanenin yangın çıkan bölümünde, mimari projeye uygun olmayan mekanlar ve fonksiyonlar, sonradan oluşturulmuştur. Söz konusu değişikliklerin gerektirdiği mekanik ve elektrik tesisat değişiklikleri proje üzerinde yapılmamıştır. Alt zemin katta, yangının çıktığı bölüm olarak düşünülen bekleme salonu önündeki bilgi işlem operatörünün ve bilgisayarın olduğu odalar, mimari projede ve elektrik zayıf akım projesinde görülmemektedir."

Kat alanı 2 bin metrekareyi aşan huzurevleri, hastaneler, kreşler, ana ve ilkokullar gibi can güvenliği açısından önem arz eden binalarda kat alanı bin 250 metrekareyi aşmayacak yangın kompartımanları teşkil edilmesi gerektiğini bildiren Aktuğ, şöyle devam etti:

"Ancak hastanenin bloklar arasında yangın ve dumanın yayımını engellemek amacıyla yangın kompartımanları ve önleyiciler yapılmamıştır.

Hastanedeki 'kablo bacası'ndan (165x65 santimetre ölçülerinde) elektrik tesisatı ve yanmayı hızlandıran oksijen gazı gibi yakıcı gazların hatları geçirilmiştir.

Kablo bacasında, katlar arasında, alev ve dumanı engelleyecek veya geciktirecek yangın şiltesi ve şapı bulunmamaktadır.

Hastanede 'Yangın Algılama Sistemi' bulunmakta, ancak çalışmamaktadır.

Yangın algılama sistemini besleyen akü grupları 'power fault' konumda olup, bu durumda akülerin şarjının bitmiş olduğunu ve sistemin çalışmadığını göstermektedir.

Mevcut elektrik tesisatının dizaynında kullanılan kablolar, halojen free (halojenden arındırılmış) değildir.

Kablo bacasının müdahale kapakları yangına dayanıksız malzemeden yapılmış ve yoğun bakım ünitesine açılacak şekilde yanlış konumlandırılmıştır.

Mimari, statik, elektrik, yangın ve mekanik tesisat projeleri, ilgili meslek odalarının mesleki denetimden geçirilmemiştir.

Acil durum yönergeleri ve planlaması yapılmamıştır. Hastanede yangın güvenliği sorumlusu belirlenmeli yangın önlemleri alınmalı, hastaneye özgü 'Yangın Yönergesi' hazırlanmalıdır. Elektrik tesisatında topraklama yönetmeliğine uyulmamıştır"

Yangın kaçış yollarının, merdivenlerinin yanmaz malzemeden dumandan etkilenmeyecek şekilde işaretlenmiş, aydınlatılmış olması gerektiğini ifade eden Aktuğ, yangın merdiven kapılarının özellikle dışa açılması, kilitli olmaması ve kaçış yollarında ve merdivenlerde kaçışı engelleyecek engellerin bulunmaması önem taşıdığını vurgulayarak, "Hastanenin yangın merdiveninin kapalı olduğu gözlenmiştir" dedi.

Yangın ihbar santralinin devre dışı bırakıldığının ve yangın santrali yedek besleme akülerinin boş olduğunun görüldüğünü belirten EMO Bursa Şube Başkanı Erdal Aktuğ, şunları söyledi:

"Yangın hidrant sistemi yoktur. Böylesine büyük yapılara hidrant sistemi kurulmalıdır.

Mevcut asansörlerde havalandırma uygun olmayıp, acil duruma uygun değildir.

Bodrum kattaki otoparkta havalandırma yetersiz olup, sakıncalıdır. Tavan kodu düşük olup içeride egzoz gazları tehlikeli biçimde birikmektedir.

Binada duman tahliye sistemi yoktur."

"Birçok hastane, okul ve kreş risk altında"

Erdal Aktuğ, bu olayların tekrarlanmaması için ders alınarak "Yapı üretiminde yer alan mal sahipleri, işveren ve işveren temsilcileri, tasarım ekibi, mimar ve mühendisler, yapı denetim kuruluşları, müteahhitler, imalatçılar ve danışmanların, yönetmelik hükümlerine uyulmaması nedeniyle oluşan yangın hasarlarından kusurları oranında sorumlu" tutulması gerektiğini savundu.

Meslek odalarının, hastane başhekimi ya da sağlık il müdürüyle bir sorununun bulunmadığını ifade eden Aktuğ, şunları kaydetti:

"Bir daha benzer olayların yaşanmaması, can kayıplarının olmamasını istiyoruz. Biz üzerimize düşen görevi yapıyoruz. Halen sadece Bursa'da değil, Türkiye'nin dört bir yanında hastane, okul ve kreş gibi çok sayıda binada büyük eksiklikler bulunuyor. Yangından sonra bazı devlet hastaneleri tedbir amaçlı denetim için bize başvurdu. Buralarda da eksiklikler tespit ettik. Ancak diğer hastanelerin, huzurevleri, okullar ve kamu kuruluşlarının bu konuda duyarsız kalması bizi üzüyor. Birçok hastane, okul ve kreş risk altında."

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap