9 °C

TMO hububat politikasını açıkladı

TMO, piyasa regülasyonu hedefi kapsamında, hububat piyasa fiyatlarını, TMO alım ve/veya hedef fiyatı üzerinden ( )(-) yüzde 20 bandında tutmayı hedefliyor.

TMO hububat politikasını açıkladı

ANKARA - TMO'nun Yönetim Kurulu tarafından onaylanan "TMO 2010-2014 Stratejik Planı"nda, kurumun stratejik amaçları, hedefleri ve faaliyetleri ortaya kondu.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), piyasa regülasyonu hedefi kapsamında, hububat piyasa fiyatlarını, TMO alım ve/veya hedef fiyatı üzerinden ( )(-) yüzde 20 bandında tutmayı hedefliyor.

Ofis, piyasadaki olağandışı hareketleri önlemek için olağanüstü hal (OHAL) stoku dahil yıllık ortalama 1 milyon ton ( , - yüzde 20) buğday ve 8 bin ton pirinci rezerv stok olarak bulundurmayı öngörüyor.

"Piyasa Regülasyonu" açısından kurumun stratejik amacı, "Etkin kurumsal yapısıyla faaliyet konusuna giren ürün piyasalarına derinlik kazandırmak ve istikrarı sürdürmek", "Ürün alım ve muhafaza standartlarını AB ile uyumlu hale getirmek" ve "Haşhaş faaliyetlerinde karlılık ve verimliliği artırmak" olarak belirlendi.

Stratejik plana göre, piyasa regülasyonu hedefi kapsamında, hububat piyasa fiyatları, TMO alım ve/veya hedef fiyatı üzerinden ( )(-) yüzde 20 bandında tutulacak. Piyasadaki olağandışı hareketleri önlemek için OHAL (olağanüstü hal stoku) dahil yıllık ortalama 1 milyon ton buğday ( , - yüzde 20), 8 bin ton pirinç rezerv stok bulundurulacak. 2010 yılı başında stoklarda bulunan yaklaşık 450 bin ton kabuklu fındık, 2012 yılı sonuna kadar piyasa dengeleri gözetilerek değerlendirilecek. Bu kapsamda fındık devir stokları, 2010 sonunda 190 bin tona, 2011'de 50 bin tona düşürülecek. Fındığın 130 bin tonunun satış, 320 bin tonluk bölümünün de yağlığa ayrılarak değerlendirilmesi öngörülüyor.

Ekim ayı itibariyle TMO'nun fındık stokları 310 bin ton düzeyine gerilemiş durumda. Stratejik plan uyarınca fındık stokunun 2010 yılı sonunda 190 bin tona inmesi gerekiyor. Ofis'in depolarında halen 2 milyon ton düzeyinde de buğday stoğu bulunuyor.

Stratejik plan uyarınca, TMO'nun daha etkin bir yapıya kavuşturulması için yeniden yapılanmasına yönelik kanun taslağı bu yıl hazırlanarak Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'na gönderilecek.

TMO alımlarının AB standartlarına uyumlaştırılması çerçevesinde minimum alım miktarı 2014 yılına kadar; makarnalık buğday ve çeltikte 10 tona, ekmeklik buğday ve diğer hububatta ise 25 tona çıkartılacak, alıma başlama dönemi hububatta üreticiler, üretici birlikleri ve kooperatifler için 1 Haziran'dan 1 Temmuz;a, çeltikte ise 1 Ekim'den 1 Kasım'a ötelenecek.

Plana göre, ekmeklik buğdayda minimum alım miktarı, 2011'de 5, 2012'de 10, 2013'te 15, 2014'te 25 ton olacak.

Depo kapasitesi güçlendirilecek

Ürün alım ve muhafaza standartlarını AB ile uyumlu hale getirmek için her yıl en az 2 laboratuvarın altyapı eksikliği giderilecek. 2010 yılında 50, 2011 yılında 46 adet alım merkezi ile depolama tesisi rehabilite edilecek. Uzun süreli kiralama garantisi kapsamında ihalesi yapılan 130 bin  tonluk depo inşaatları 2010 yılı sonuna kadar tamamlanacak. Aynı kapsamda 2012 yılına kadar 1 milyon 660 bin ton kapasiteli hububat deposu yaptırılmasına yönelik ihale hazırlıklarının tamamlanması sağlanacak. İlk aşamada 2014 yılı sonuna kadar 800 bin tonluk deponun inşaası bitirilecek.

Haşhaş faaliyetlerinde karlılık ve verimliliği artırmak için 2014 yılına kadar Afyon Alkaloidleri Fabrikası'nın yıllık haşhaş kapsülü işleme kapasitesi olan 20 bin ton haşhaş kapsülünü sürekli karşılamak amacıyla 22 bin ton haşhaş üretimi yaptırılacak. Afyon Alkaloidleri Fabrikası'nda, 2014 yılına kadar her yıl CPS-M (haşhaş kapsülü konsantresi-morfin) üretimi minimum 80 ton gerçekleştirilecek. 2014 yılı sonuna kadar halen üretimi yapılan afyon alkaloidleri dışında, tıbbi, bilimsel ve ekonomik değeri olan haşhaş çeşitlerinden diğer afyon alkaloidleri ile katma değeri yüksek 2 ürün, üretim aşamasına getirilecek.

Her yıl Afyon Alkaloidleri Fabrikası'nda üretilen ürünlerin en az yüzde 80'inin satışı gerçekleştirilecek.

TMO'nun kurumsal yapısının güçlendirilmesi amacıyla, 2010 yılı sonuna kadar evrak, doküman ve arşiv yönetim sistemi elektronik ortama taşınacak, 2011 yılında da test ve revizyon işlemleri yapılacak ve 2012 yılı sonuna kadar 1200 personelin elektronik imza alması sağlanacaktır. Personelin nitelik ve niceliğini arttırmak için her yıl ayrılan personel sayısının en az yüzde 10'u oranında nitelikli personel istihdamı sağlanacak.

TMO faaliyetleri açısından fonksiyonlarını yitirmiş ve/veya verimli kullanılmayan tesis ve gayrimenkulleri değerlendirme çalışmaları sürdürülecek. 2010-2014 yıllarında her yıl belirlenecek atıl durumdaki arsa, arazi ve tesislerin değerlendirilmesi ve ekonomiye kazandırılmasına devam edilecek. Atıl durumdaki arsa, arazi ve tesislerin değerlendirilmesi ve ekonomiye kazandırılması çalışmaları ile 2010'da 15 milyon lira, 2011'de 20 milyon lira, 2012'de 25 milyon lira, 2013'te 28 milyon lira, 2014'te 30 milyon lira gelir sağlanması planlandı.

Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker, planda yer alan sunuşta, sektörün mevcut durumu ile gelecekteki muhtemel gelişmeler irdelenerek, TMO ile hizmet ettiği alt sektörün sorunlarını ve darboğazlarını ortaya çıkarmak, bu sorunların aşılması ve kuruluşun ve sektörün daha verimli bir yapıya kavuşturulması yönünde politika ve stratejiler belirlemek amacıyla stratejik planlama çalışmaları başlatıldığını, hazırlanan "TMO 2010-2014 Stratejik Planı"nın kuruluş için yol haritası niteliğinde olduğunu belirtti.

 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.