TMSF, Radyo 5'i satışa çıkardı

Kapalı zarf ve açık artırma usulü ile satılacak Radyo 5'in muhammen bedeli 1 milyon 600 bin dolar olarak belirlendi

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

ANKARA - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Radyo 5'in ticari ve iktisadi bütünlüğünü satışa çıkardı.

TMSF'nin satışa ilişkin duyurusu, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı.

Duyuruya göre, Aks Radyo ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş., Medya İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Radyocenter Reklam Pazarlama Organizasyon Basım Dağıtım ve Ticaret A.Ş. ile Erdem Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Reklamcılık A.Ş. amme borçlularından haczedilen mal, hak ve varlıklar ile bu varlıkların feri veya mütemmim cüzü niteliğindeki sözleşmeler ve bu sözleşmelerden doğan ancak başlı başına iktisadi değeri olmayanlar da dahil olmak üzere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulunun kararı ile oluşturulan "Radyo 5 Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" satılacak.

Satış, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle cebri icra yoluyla haciz, rehin gibi yasal takyidatlardan ari olarak ihale edilecek.

Ticari ve iktisadi bütünlüğün kapsamı

Fon Kurulunun 9 Temmuz 2009 tarihli kararı ile oluşturulan Radyo 5 Ticari ve İktisadi Bütünlüğü, borçlulara ait olup haczedilen ve Radyo 5'in faaliyetini sürdürebilmesi için yararlı veya gerekli olan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından, frekans tahsis ihalesine kadar müktesep hak teşkil etmemek üzere kullandırılan ulusal radyo lisans başvurusu, uydu radyo yayın lisans ve izni, markaları, internet alan adı, vericiler, menkul mallar ile bu mal, hak ve varlıkların feri veya mütemmim cüzü niteliğindeki sözleşmelerden oluşmakta.

Muhammen bedeli 1 milyon 600 bin dolar olarak belirlenen satışta katılımcılardan 160 bin dolar tutarında geçici teminat bedeli alınacak.

İhale, 26 Nisan 2010 tarihinde, saat 11.00'de TMSF'de kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle gerçekleştirilecek ve kurulun onayı ile sonuçlandırılacak.

Satış komisyonu şartnamedeki kurallar çerçevesinde kapalı zarfla teklif veren katılımcılar arasından açık artırma aşamasına katılmaya hak kazananların Kısa listesini oluşturacak.

Kapalı zarf aşamasında verilen en yüksek teklif üzerinden ihaleye açık artırma ile devam edilecek.

Ancak kurul en yüksek teklifin muhammen bedelin altında kalması halinde açık artırma aşamasında en yüksek ilk üç teklifi veren mali teklif sahipleri arasında ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesi yönünde karar alabilecek.

Kurulun ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesine karar vermesi halinde pazarlık, 30 Nisan 2010 tarihinde saat 14.00'te TMSF'de gerçekleştirilecek.

Katılımcılar ihaleye ait şartnameyi bedel ödeyerek TMSF'den satın alabilecekler.

Şartnameye göre hazırlanacak olan teklif mektupları, 22 Nisan 2010 tarihinde saat 17.00'ye kadar komisyona teslim edilecek.

Teklifler peşin olarak dolar cinsinden verilecek.

Bu konularda ilginizi çekebilir