4 °C

TOBB ve TESK 'af torbası'na girdi

Meclis Plan Bütçe Alt Komisyonu’nun üzerinde çalıştığı İş Kanunu ile Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasını öngören ‘torba’ tasarıya TOBB ve TESK de girdi. Hazırlanan önergelere göre TOBB ve TESK’in aidat alacakları yeniden yapılandırılıyor.

TOBB ve TESK 'af torbası'na girdi

Türkiye Odalar Borsalar Birliği’nin (TOBB) aidat, navlun hasılatından alacağı oda payları , borsa tescil ücret ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu’nun (TESK) aidat alacakları yeniden yapılandırma kapsamına girdi.

Meclis Plan Bütçe Alt Komisyonunun üzerinde çalıştığı İş Kanunu ile Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasını öngören ‘torba’ tasarı AK Parti tarafından hazırlanan çok sayıda önergeyle büyürken, TOBB ve TESK de ‘torba’ya girdi. İktidar milletvekilleri tarafından hazırlanan önergelere göre, TOBB üyelerinin oda ve borsalara olan aidat, navlun hasılatından alınacak oda payları ve borsa tescil ücreti ile oda ve borsaların da TOBB’a olan aidat borçlarının asıllarının ödenmemiş kısmının tamamı ile bunların faiz, gecikme zammı, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak yeniden yapılandırılacak. Faiz, gecikme faizi ve cezalarından vazgeçilecek. Birinci taksit ilk 3 ay içerisinde, kalanı üçer aylık dönemler halinde 8 taksitte ödenecek. Borçların yeniden yapılandırılması için 2 ay içerisinde başvuru yapılacak.

Hazırlanan diğer bir önergeyle kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren esnaf ve sanatkarların üyesi oldukları odalara olan aidat borçları ile odaların üyesi oldukları federasyonlara, birlik ve federasyonların konfederasyona olan katılma payı borçları da TOBB’da olduğu gibi aynı koşullarla yeniden yapılandırılmakta.

İşkolu barajı yüzde 1’e iniyor

Torba tasarıya girecek diğer bir düzenlemeyi ise işkolu barajının düşürülmesi oluşturuyor. Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’na eklenen yeni maddeye göre, kurulu bulunduğu işkolunda yüzde 3 üye şartı Ekonomik ve Sosyal Konsey’e üye konfederasyonlara bağlı işçi sendikalarında yüzde 1 olarak uygulanacak.

TRT Gelirleri Kanunu değişti

Hazırlanan diğer bir önergeyle TRT Gelirleri Kanunu’nda da değişikliğe gidiliyor. Buna göre ithalatçı firmaların gümrük işlemlerinden önce yerine getirilmesi, ayrıca bandrole tabi cihaz imalatçıları ve ithalatçıları ile nihai tüketicilere elektrik enerjisi satışı yapan firmaların kuruma olan yükümlülüklerinin tam ve zamanında yerinde getirilmesine yönelik düzenlemeler getirilmekte. Torba tasarıya girecek diğer bir düzenleme ile kamu iktisadi teşebbüslerinin ve bağlı ortaklıklarının organize sanayi bölgelerinin müteşebbis heyetine Yüksek Planlama Kurulu kararı ile katılımına imkan sağlanmakta.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.