11 °C

Turkcell, sözlü savunma yapıyor

Rekabeti ihlal iddiasıyla ilgili sözlü savunma toplantısına Rekabet Kurumu'nda başlandı.

Turkcell, sözlü savunma yapıyor

ANKARA - Rekabet Kurulu, Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. hakkında distribütörlerine ve bayilerine yönelik uygulamaları ile 4054 sayılı Kanunu ihlal edip etmediğinin belirlenmesi amacıyla başlatılan soruşturmanın sözlü savunma toplantısına Rekabet Kurumu'nda başladı.

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. hakkında yapılan soruşturmanın sözlü savunma toplantısı soruşturma heyetinin yaptığı açılış konuşması ile başladı. Açılış konuşmasından önce yapılan yoklamada söz konusu soruşturmanın tarafları olan Avea İletişim Hizmetleri A.Ş, MEP İletişim ve Dış Ticaret A.Ş. Vodafone Telekomünikasyon, Pamuk Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ile Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ yetkilileri hazır bulundu.

Soruşturma heyeti yaptığı açılış konuşmasında Turkcell hakkında 2009 yılını sonunda açılan soruşturmanın sonuna gelmiş bulunduklarını, ifade ederek, soruşturmaya konu olan ihbar ve şikayetleri özetledi.

Söz konusu ihbar ve şikayetler arasında Turkcell'in dağıtım sistemindeki tüm aşamalarda yeniden satış fiyatını tespit ederek ve mal ve hizmetlerin satılacağı bölge ve müşterilere ilişkin kısıtlamalar getirerek 4054 sayılı Kanunun 4. Maddesini ve GSM hizmetleri pazarındaki hakim durumunu Sim Kart, Kontör kart, dijital kontör, aktivasyon ile diğer abonelik hizmetlerinin toptan ve perakende satışı pazarında kötüye kullanarak rakiplerin faaliyetlerini zorlaştırmak suretiyle kanunun 6. Maddesinin ihlal ettiği iddiaları yer aldı.

Soruşturma heyeti olarak Turkcell ile şikayetçi konumundaki teşebbüslerle defalarca görüştüklerini kurulun adil bir karar verebilmesi için hassas bir yaklaşımla bütün detayları incelediklerini lehte ve aleyhte tespit edebildikleri tüm hususları dengeli bir biçimde raporlarına yansıtmaya çalıştıklarını belirten heyet başkanı ön araştırma ve soruşturma süreçlerinin neticesinde şikayete konu olan hususların bir bölümünü elediklerini, yalnızca ihlale dönük delillerin ağırlıklı olduğu 2 hususta rekabetin engellendiği kanaatine ulaştıklarını söyledi.

unlardan birincisinin dağıtım kanalının bütün aşamalarında yeniden satış fiyatının tespiti, ikincisinin ise tüketiciye ulaşmada kritik öneme sahip, sektörün kılcal damarları konumundaki alt bayilerin fiilen münhasırlaştırılması yoluyla rakip operatörlerin faaliyetlerinin zorlaştırılması olduğu ifade edildi.

"İdari para cezasına yer olmadığı sonucuna ulaştık"

Turkcell'deki incelemelerde elde ettikleri ve dağıtım kanalının her seviyesindeki fiyatlarla kar marjlarını detaylı olarak ortaya koyan fiyat tabloları ile fiyatların sabitlendiğini ortaya koyan yazışmalar ve bayi beyanlarının yeniden satış fiyatının belirlendiğini göstermekte olduğunu ifade eden soruşturma heyeti, Turkcell'in bayilerine, bu fiyatların uygulanmasına dönük baskı yaptığını ya da uygulamama halinde yaptırımda bulunduğunu gösteren delilerin olmamasını ve süreç içinde bu uygulamayı ortadan kaldırmaya dönük çabalarını göz önüne alarak, bu aşamada idari para cezasına yer olmadığı sonucuna ulaştıklarını söyledi.

Soruşturma heyeti ayrıca bu uygulamanın derhal ve tamamen sonlandırılması yönünde görüş bildirilmesinin, aksi halde soruşturma açılacağının ihtar edilmesinin gerektiği kanaatinde olduklarını bildirdi.

"İdari para cezası verilmesi kanaatindeyiz"

Soruşturma konusundaki diğer hususun Turkcell'in GSM hizmetleri pazarındaki durumunu kötüye kullanmasına ilişkin olduğunu söyleyen soruşturma heyeti, Turkcell'in başta yetkili Turkcell satış noktası uygulaması suretiyle aktivasyon, kontör ve hat satışı yapan alt bayilere rakip operatörlerin görsellerine yer vermeme yönünde taahhütler imzalatılarak, Turkcell'in sisteme girmesini istemediği dağıtıcılara mal verilmesini cezalandırma tehdidinde bulunarak, mavi nokta adı da verilen YTSN'lere fiili münhasırlık uygulayarak rakip operatörlerin pazardaki faaliyetlerini zorlaştırdığı ve bu nedenle idari para cezası verilmesi kanaatinde olduklarını belirtti. Turkcell'in sözlü savunma toplantısı daha sonra soruşturmanın taraflarının yaptığı sunumlarla devam etti.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.