18 °C

Türkiye'nin intihar haritası çıkarıldı

İntihar edenlerin yüzde 72'si erkek...

Türkiye'nin intihar haritası çıkarıldı

ANKARA – Türkiye genelinde 2012 yılında ölümle sonuçlanan intihar sayısı, 3 bin 225 kişi olarak belirlendi. İntihar edenlerin yüzde 72'sini erkekler, yüzde 28'ini kadınlar oluşturdu. Kaba intihar hızının en yüksek olduğu il 2012 yılında yüzbinde 8.5 oranı ile Uşak, kaba intihar hızının en düşük olduğu il yüzbinde 1.6 oranı ile Bartın oldu. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2012 İntihar İstatistikleri'ni açıkladı.
TÜİK, 2012 yılına kadar Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) TC kimlik numarası bazında, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan (JNGK) ise isim bazında elde edilen intihar olaylarını, 2012 yılından itibaren her iki kurumdan TC Kimlik numarası bazında almaya başladı. EGM ve JNGK'nın kayıtlarından TC kimlik numarası bazında elde edilen intihar olayları; TÜİK tarafından ölüm belgesinden elde edilen intihar kayıtları ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü kayıtları ile eşleştirilerek EGM ve JNGK'ya yansımayan kayıtlar da 2012 yılından itibaren intihar istatistiklerine dahil edildi. TÜİK tarafından ilk kez bu yıl haber bülteni olarak açıklanan intihar istatistikleri, bu yıldan itibaren yıllık yayımlanacak haber bülteni ile kamuoyuna duyurulacak. Buna göre 2012 yılında ölümle sonuçlanan intihar sayısı, 2012 yılında 3 bin 225 kişi intihar etti. İntihar edenlerin yüzde 72'sini erkekler, yüzde 28'ini kadınlar oluşturdu. 

Kaba intihar hızının en yüksek olduğu il Uşak
Yüzbin nüfus başına düşen intihar sayısını ifade eden kaba intihar hızı, 2012 yılında yüzbinde 4.29 oldu. Diğer bir ifade ile her yüzbin kişiden dördü intihar etti. 
Kaba intihar hızı illere göre incelendiğinde, 2012 yılında kaba intihar hızının en yüksek olduğu il yüzbinde 8.5 oranı ile Uşak olarak belirlendi. Uşak ilini yüzbinde 8.06 ile Kastamonu, yüzbinde 7.38 ile Iğdır ve yüzbinde 7.28 ile Aydın izledi. Kaba intihar hızının en düşük olduğu il ise yüzbinde 1.6 oranı ile Bartın.. Bartın ilini yüzbinde 1.7 ile Batman, yüzbinde 2.22 ile Van veyüzbinde 2.24 ile Gümüşhane takip etti. 

İntiharlar en fazla yaşlı nüfusta görüldü
Yaşa özel intihar hızları incelendiğinde, yüzbinde 8.54 ile en fazla intihar olayı "75+" yaş grubunda görülürken en az intihar olayı yüzbinde 4.73 ile "35-39" yaş grubunda görüldü. 
İntiharlar yaş grubu ve cinsiyete göre incelendiğinde, yaş grupları arasındaki cinsiyet farklılığının belirgin olduğu görüldü. Tüm yaş gruplarında erkek intiharlarının kadın intiharlarından daha fazla olduğu belirlendi. Cinsiyetler arasındaki farklılığın en yüksek olduğu yaş grubu "55-59", en az olduğu yaş grubu ise "15-19" oldu. Kaba intihar hızının en yüksek olduğu yaş grubu erkeklerde yüzbinde 15.22 ile "75+" yaş grubu iken kadınlarda yüzbinde 5.58 ile "15-19" yaş grubu. 

İntihar eden kişilerin yüzde 53.1'inin intihar nedeni bilinmiyor
2012 yılında intihar eden kişilerin yüzde 53.1'inin intihar nedeni bilinmiyor. İntihar eden kişilerin yüzde 17.3'ü "hastalık", yüzde 7.8'i "aile geçimsizliği", yüzde 7.6'sı "geçim zorluğu", yüzde 4'ü "hissi ilişki ve istediği ile evlenememe", yüzde 2.1'i "ticari başarısızlık" ve yüzde 0.6'sı ise "öğrenim başarısızlığı" nedeniyle intihar etti. 
İntihar nedenleri cinsiyete göre incelendiğinde, her iki cinsiyette de "hastalık" (erkek yüzde 15.9, kadın yüzde 20.9) birinci sırada yer alırken erkeklerde yüzde 10 ile "geçim zorluğu", kadınlarda yüzde 9.1 ile "aile geçimsizliği" ikinci sırada yer aldı. 

İntihar edenlerin yüzde 50.7'si kendini asarak intihar etti
2012 yılında intihar edenlerin yüzde 50.7'si kendini asarak intihar etti. İntihar şekilleri arasında yüzde 24.9 ile "ateşli silah kullanmak" ikinci sırada, yüzde 10.3 ile "yüksekten atlamak" üçüncü sırada, yüzde 5.1 ile "kimyevi madde kullanmak" dördüncü sırada geldi. 
İntihar şekilleri cinsiyete göre incelendiğinde, erkeklerin yüzde 51,5'i "kendini asarak", yüzde 28,8'i "ateşli silah kullanarak", yüzde 7.5'i "yüksekten atlayarak" intihar ederken, kadınların yüzde 48,6'sı "kendini asarak", yüzde 17.3'ü "yüksekten atlayarak", yüzde 15.1'i ise "ateşli silah kullanarak" intihar ettiği görüldü. 

İntihar edenlerin yüzde 31.7'si ilkokul mezunu
2012 yılında intihar eden kişilerin yüzde 31.7'si "ilkokul mezunu". İlkokul mezunlarını yüzde 20.6 ile "ilköğretim", yüzde 16.4 ile "lise ve dengi okul" ve yüzde 7.7 ile "yükseköğretim" mezunları takip etti. 
İntihar edenlerin eğitim durumu ve cinsiyete göre dağılımı incelendiğinde, "ilkokul", "orta ve dengi okul", "lise ve dengi okul" ile "yükseköğretim" mezunlarında erkeklerin oranının kadınlardan daha yüksek olduğu, "okuma ve yazma bilmeyen", "bir okul bitirmeyen" ve "ilköğretim" mezunlarında ise kadınların oranının erkeklerden daha yüksek olduğu görüldü. 

En fazla intihar olayı evlerinde görülüyor
2012 yılında intihar edenlerin yüzde 50'si "evli, yüzde 36,7'si "hiç evlenmemiş", yüzde 5,9'u ise "boşanmış" kişiler. İntihar edenlerin medeni durumu ve cinsiyete göre dağılımı incelendiğinde, erkeklerde en fazla "evli" olanların intihar ettiği görülürken, kadınlarda "evli" olanların yanında "hiç evlenmemiş" kadın intiharlarının da yüksek olduğu görüldü. 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap