10 °C

Türkiye'de en fazla 2 çocuk isteniyor

TÜİK Dünya Nüfus Günü 2017 verilerine göre ülkede en fazla istenen ideal çocuk sayısı yüzde 32 ile iki çocuk oldu.

Türkiye'de en fazla 2 çocuk isteniyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Dünya Nüfus Günü 2017 verilerini açıkladı.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) bu yılın temasını "Aile planlaması; insanları güçlendirmek, milletleri geliştirmek" olarak belirledi.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS), 2016 sonuçlarına göre; Türkiye'de toplam 22 milyon 206 bin 776 hanehalkı bulunmaktadır. Bu hanehalklarının yüzde 82,7'sini en az bir çekirdek aile içeren hanehalkları oluşturmakta olup bunların yüzde 60,4'ünde ise en az bir çocuk bulunmaktadır.

Çekirdek aile içeren hanehalklarında en az bir çocuk bulunanların oranının en fazla olduğu il yüzde 89 ile Şırnak olurken,  en az olduğu il ise yüzde 43,7 ile Sinop oldu. 

Türkiye'de en az bir çekirdek aile içeren hanehalklarında yaşayan nüfus 72 milyon 659 bin 405 kişidir. Diğer bir ifadeyle nüfusun yüzde 91'i en az bir çekirdek aile içeren hanehalklarında yaşamakta olup bunların yüzde 31'ini ise çocuk nüfus oluşturmaktadır.

Çekirdek aile içeren hanehalklarında bulunan çocuk nüfus oranı en fazla olan il yüzde 50,3 ile Şırnak, en az olan il ise yüzde 21,5 ile Edirne oldu. Canlı doğan bebek sayısı 2016 yılında bir önceki yıla göre yüzde 1,8 düşerek 1 milyon 309 bin 771 oldu. Canlı doğan bebeklerin yüzde 51,3'ünü erkekler, yüzde 48,7'sini ise kızlar oluşturdu. Bebeklerin yüzde 18,3'ü İstanbul, yüzde 5,8'i Ankara, yüzde 4,8'i Şanlıurfa ve yüzde 4,2'si ise İzmir'de doğdu.

Toplam doğurganlık hızı 2,10 çocuk

Toplam doğurganlık hızı, 2015 yılında 2,15 çocuk iken 2016 yılında 2,10 çocuk olarak gerçekleşti. Yani, bir kadının doğurgan olduğu dönem boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısı 2,10 oldu. Bu durum, doğurganlığın nüfusun yenilenme düzeyi seviyesinde olduğunu gösterdi.

Doğurganlık hızının en yüksek olduğu il Şanlıurfa

Toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu il 2016 yılında 4,33 çocuk ile Şanlıurfa oldu. Bu ili 3,69 çocuk ile Ağrı, 3,46 çocuk ile Siirt ve 3,45 çocuk ile Şırnak izledi. Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu il ise 1,46 çocuk ile Karabük oldu. Bu ili 1,48 çocuk ile Edirne ve Kırklareli, 1,50 çocuk ile Zonguldak izledi.

Yaş grubuna göre doğurganlık hızı incelendiğinde, en yüksek yaşa özel doğurganlık hızı 25-29 yaş grubunda görüldü. Bu yaş grubundaki doğurganlık hızı 2011 yılında binde 125 iken 2016 yılında binde 133 oldu. Diğer bir ifadeyle, 2016 yılında 25-29 yaş grubundaki her bin kadın başına 133 canlı doğum düştü.

Doğum yapma yaş ortalamasında artış

Türkiye'de doğum yapan kadınların ortalama yaşı, 2015 yılında 28 iken 2016 yılında 28,1 oldu. Diğer yandan ilk canlı doğumunu yapan kadınların ortalama yaşı, 2015 yılında 25,2 iken 2016 yılında 25,3 oldu.

En fazla iki çocuk isteniyor

Araştırmaya göre bireylerin şartları uygun olsa kaç çocuk sahibi olmayı istedikleri incelendiğinde, en fazla istenen ideal çocuk sayısı yüzde 32 ile iki çocuk oldu. Türkiye genelinde bireylerin yüzde 31,4'ü şartları uygun olduğunda üç çocuk, yüzde 18'i dört çocuk, yüzde 14,9'u beş ve daha fazla çocuk isterken yüzde 3,4'ü tek çocuk istediğini, yüzde 0,3'ü ise hiç çocuk istemediğini belirtti.

 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.