Vekillerin haberleşme limitleri belirlendi

İlk kez seçilen vekilin 11 bin, tekrar seçilen vekilin haberleşme limiti 28 bin Türk lirası oldu.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

24. Yasama Döneminde milletvekili olup 25. Yasama Döneminde tekrar seçilen milletvekillerinin 2015  yılı (1 Aralık 2014-30 Kasım 2015) kurum bütçesinden ödemesi yapılacak olan haberleşme limiti 28 bin 862,15 TL; 25. Yasama Döneminde ilk kez seçilen milletvekilinin haberleşme limiti (1 Temmuz 2015-30  Kasım 2015) 11 bin 631,65 TL olarak belirlendi.

TBMM İdare Amiri Tufan Köse imzalı “milletvekili haberleşme giderleri” konulu milletvekillerine yazı gönderildi.

Yazıda, TBMM Başkanlığı Haberleşme Yönetmeliğinin 7. Maddesinin 7. Fıkrasının;  “Kurum bütçesinden ödemesi yapılan milletvekillerine ait haberleşme giderlerinin yıllık toplam tutarı, o yılın aralık ayı milletvekili ödenek ve yolluk net tutarı toplamının iki katını geçemez. Geçmesi halinde aşan miktar milletvekilinin ödenek ve yolluklarından kesilir” hükmünü içerdiği belirtildi.

24. Yasama Döneminde milletvekili olup, 25. Yasama Döneminde tekrar seçilen milletvekillerinin 2015  yılı (1 Aralık 2014-30 Kasım 2015) kurum bütçesinden ödemesi yapılacak olan haberleşme limiti 28 bin 862,15 TL; 25. Yasama Döneminde ilk kez seçilen milletvekilinin haberleşme limiti (1 Temmuz 2015- 30  Kasım 2015)11 bin 631,65 TL olduğu belirtildi.

Milletvekili haberleşme giderleri konusunda gönderilen yazıda Haberleşme Yönetmeliğine dikkat çekilerek, milletvekilliği süresinin yıl içinde on iki aydan az olması halinde, en son almış oldukları milletvekili ödenek ve yolluk net tutarı toplamının iki katı kıst olarak hesaplanacağı, geçmesi halinde aşan miktarın milletvekilinin ödenek ve yolluklarından kesileceği bildirildi. 

Bu konularda ilginizi çekebilir