Vergi kanunları gözden geçirilecek

Maliye Bakanı Şimşek, gelir hedefleri doğrultusunda vergi kanunlarının gözden geçirileceğini, Vergi Denetim Kurulu'na da bin 500 vergi müfettiş yardımcısı alınacağını belirtti.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

ANKARA - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi kanunlarını, gelir politikası hedefleri doğrultusunda gözden geçireceklerini bildirdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, bakanlığının 2012 yılı bütçesini sunan Şimşek, Maliye Bakanlığının 2012 yılı gider bütçesi için teklif ettiği ödenek tutarının 88,5 milyar lira olduğunu ifade etti. Şimşek, bu ödeneğin yüzde 1,8'ine karşılık gelen yaklaşık 1,6 milyar liranın bakanlığın ihtiyaçları için kullanılacağını, yüzde 98,2'sini oluşturan 86,9 milyar liranın ise diğer kamu hizmetlerinin finansmanını karşılamak üzere, ilgili idarelere aktarılacağını bildirdi.

Bakan Şimşek, Bakanlığın çalışmaları hakkında bilgi verirken, kamuda ücret dengesizliğine son verdiklerini kaydederek, ''eşit işe eşit ücret'' politikasının gereği olarak 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyi çıkardıklarını hatırlattı. Önümüzdeki dönemde, kaynakların belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda etkin ve verimli kullanımı konusunda çalışmalara devam edeceklerini ifade eden Şimşek, bu kapsamda, harcama programlarını gözden geçirmeyi ve program bazlı sınıflandırma çalışmalarına başlamayı hedeflediklerini belirtti.

Döner sermayeler yeniden yapılandırılıyor

Bakan Şimşek, 2011 yıl sonu itibarıyla 27 milyar liraya ulaşacağı tahmin edilen döner sermayelerin, yeniden yapılandırma sürecini başlattıklarını kaydederek, bu kapsamda, mevzuattaki dağınıklığı ortadan kaldıracak Döner Sermaye Kanun Tasarısı Taslağını hazırladıklarını bildirdi.

Şimşek, devlete ait taşınmazların ekonomiye kazandırılması amacıyla bu taşınmazların Hazine adına tescili işlemlerine hız verdiklerini belirtti. Bakan Şimşek, bu çalışmalar sayesinde, Hazineye ait kayıtlı taşınmaz varlığını, 2003 yılından 2011 yılı Ekim ayına kadar yüzölçümü olarak yüzde 89 artırdıklarını, Hazine taşınmazlarının yönetimi ve satışı sonucunda, 2003 yılından 2011 yılı Eylül ayı sonuna kadar 8,4 milyar lira gelir sağladıklarını söyledi.

2/B olarak bilinen orman vasfını kaybetmiş araziler ile Hazineye ait tarım arazilerinin değerlendirilmesine yönelik kanun tasarısı çalışmalarına devam ettiklerini kaydeden Şimşek, tasarının yasalaşmasıyla devlet ile vatandaş arasındaki uzun süreli hukuki ihtilafların giderilmesinin mümkün olacağını söyledi.

Vergide istikrarı ve öngörülebilirliği artıracağız

Önümüzdeki dönemde vergi uygulamalarında istikrarın ve öngörülebilirliğin daha da artıracaklarını kaydeden Şimşek, vergi kanunlarını etkinlik, basitlik ve adalet ilkeleri çerçevesinde gözden geçireceklerini anlattı.

Şimşek, bu kapsamda, ekonomik ve sosyal politikalar çerçevesinde vergi mevzuatını sadeleştireceklerini, vergiye gönüllü uyumu artırmak için çalışacaklarını ifade ederek, başta Gelir Vergisi Kanunu ve Vergi Usul Kanunu olmak üzere, temel vergi kanunlarını gözden geçireceklerini kaydetti.

Bin 500 vergi müfettiş yardımcısı alınacak

Kayıt dışılıkla mücadeleye devam edileceğini ifade eden Şimşek, vergi denetimini tek çatı altında birleştirdiklerini ve Vergi Denetim Kurulunun insan kaynaklarını güçlendirmek amacıyla önümüzdeki dönemde bin 500 vergi müfettiş yardımcısı almayı planladıklarını söyledi.

Etiketler