Yargı Paketi'ndeki 20 maddeye onay

Hakim ve savcı ücretlerinde artış, aramalarda kuvvetli şüpheyi makul şüpheye dönüştüren, Danıştay ve Yargıtay'da üye ve daire sayısı artışını öngören teklifin 1. bölümünde yer alan 20 madde kabul edildi

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

ANKARA - TBMM Genel Kurulu'nda, hakim ve savcı ücretlerinde artış, aramalarda kuvvetli şüpheyi makul şüpheye dönüştüren, Danıştay ve Yargıtay'da üye ve daire sayısı artışını öngören teklifin 1. bölümünde yer alan 20 madde kabul edildi. 

Kamuoyunda "yargı paketi" olarak bilinen Hakimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin kabul edilen maddelerine göre, boşalan, açılan veya dördüncü sınıftan üçüncü sınıfa geçirilen noterlikler Resmi Gazete'de ilan olunacak. Mevcut düzenlemede, bu noterlikler Resmi Gazete'nin yanı sıra bulunduğu yerde, İstanbul'da, Ankara'da ve Adalet Bakanlığı'nca uygun görülecek diğer yerlerde çıkan birer gazetede ilan ediliyor. 

Noterlere Türkiye Noterler Birliği'nce verilen kimlik kartı, tüm resmi ve özel kuruluşlarca kabul edilecek resmi kimlik hükmünde olacak. 

Atama yapılırken, aynı sınıftan noterlerin meslekteki kıdemleri esas alınacak. Kıdemde eşitlik halinde Adalet Bakanlığı'nca verilen noterlik belge sıra numarası önce olan tercih edilecek.  

Noterlerin hastalıkları nedeniyle izinli sayılmalarında, cumhuriyet savcılığı kanalı ile hükümet tabiplerinden veya devlet hastanesi doktorlarından rapor alma şartı kaldırılıyor. 

Noter işlemleri elektronik imza kullanılarak yapılabilecek

Noterlerin işlemlerini elektronik ortamda yapabilmeleri için uyum düzenlemesi yapılıyor. Buna göre işlemler, elektronik ortamda güvenli elektronik imza kullanılarak da yapılabilecek. Ancak, düzenleme şeklinde yapılması zorunlu tutulan işlemler ile irade beyanlarının alınmasına ilişkin işlemlerde güvenli elektronik imza kullanılabilmesi için ilgililerin noter huzurunda olmaları gerekecek. 

Noterlik işlemlerine ilişkin tüm bilgi ve belgeler, güvenli elektronik imzayla elektronik ortamda işlenebilecek, saklanabilecek ve gerektiğinde kişi ve kurumlara elektronik ortamda gönderebilecek. Yapılan tüm işlemlere dair bilgi ve belgeler, Türkiye Noterler Birliği'nin bilişim sisteminde kaydedilecek ve saklanacak.   

Elektronik ortamda yapılabilecek bir noterlik işleminin bir belgeye dayanması halinde, belge sureti taraflar, vekilleri veya temsilcileri tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanarak elektronik ortamda notere gönderilebilecek.  

20 yıllık kıdem şartı 17 yıla düşürülüyor

Danıştay ve Yargıtay üyesi seçilebilmek için hakimlik ve savcılık mesleğinde 20 yıllık kıdem şartı, 17 yıla düşürülüyor.  

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Sekreterleri de Danıştay üyesi seçilebilecek.   

Teklifle, Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu ile İdari Dava Daireleri Kurulu, ayrıntılı olarak yeniden yapılandırılıyor. Dava daireleri arasındaki iş bölümü karar tasarısı Başkanlık Kurulu tarafından hazırlanacak.  

İdari Dava Daireleri Kurulu için toplantı yeter sayısı 25 olacak

Danıştay'da İdari Dava Daireleri Kurulu için toplantı ve görüşme yeter sayısı 25 olacak. 

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun, düzenleme yürürlüğe girdikten itibaren 3 yıl olarak belirlenen görevine devam etme süresi 31 Aralık 2016'ya çekiliyor.  

Muhalefet yayın yasağını eleştirdi

CHP İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz, partisinin önergesi üzerinde yaptığı konuşmada, 4 eski bakanla ilgili kurulan Meclis Soruşturma Komisyonu'nun çalışmalarına ilişkin getirilen yayın yasağına değindi. Özgündüz, şunları kaydetti: 

"Neyi gizlemeye çalışıyorsunuz? Bakanınız Çağlayan Muş'ta, memleketinde okul açarken, Malazgirt'te, orada bir konuşma yapıyor. Hani Rıza Sarraf'ın da uçağıyla gidiyorlar ya diğer bakanlarınızla birlikte. Diyor ki 'bazı insanların amel defterini Allah açık tutar, öldükten sonra da açık tutar. Ben de bu hayır işini yaptım, şükür ki Allah bana bunu nasip etti. Amel defterimiz açık kalacaktır'. Anlaşılıyor ki şimdi Zafer Çağlayan'ın amel defterini Rıza Sarraf açık tutuyormuş. Çünkü okulun parasını da Rıza Sarraf ödemiş. Şimdi bunların bilinmesini istemiyorsunuz, milletten saklıyorsunuz. Olmaz arkadaşlar. Bırakın bu Meclis millet adına görev yapıyor, millet de ne yaptığınızı öğrensin."  

MHP Grup Başkanvekili Yusuf Halaçoğlu da hükümetin doğu ve güneydoğu illerinde otoritesini kaybettiğini ileri sürerek, hükümet yetkililerinin bu illere değişik illerden takviye gönderilen çok sayıda polisin eşliğinde gidebildiğini savundu. Halaçoğlu, "Yiğitseniz siz de gidin, o kadar polisi toplamadan gidin göreyim. Yapamazsınız orada güvenliğin olmadığını siz de bal gibi biliyorsunuz" dedi. Halaçoğlu, iktidarın yaklaşan seçimler nedeniyle tavizler verdiğini ancak bu tavizlerin sonuçlarının iktidar için de kötü sonuçlar doğuracağını kaydetti.  

MHP Kütahya Milletvekili Alim Işık ise Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na ilişkin, "Bu ülkenin cumhurbaşkanı, başbakanı tabii ki en güzel yerlerde oturmaya en layık kişilerdir. Buna hiç itirazımız yok. Ama hakkıyla, milletin hukukunu gözeterek, yetimin hakkını yedirmeden, yemeden yaptıysanız orada oturabilirsiniz" diye konuştu. 

Bugün saat 14.00'de toplanacak

TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, teklifin ilk 20 maddesinin kabul edilmesinin ardından birleşime ara verdi.  

Bahçekapılı, aranın ardından komisyon ve hükümetin yerini almaması üzerine, bugün saat 14.00'de toplanmak üzere birleşimi kapattı. 

Bu konularda ilginizi çekebilir