13 °C

Yargıtay'dan haksız aramaya tazminat

Yargıtay, haksız aramaya tazminat talebinde bulunan vatandaşın başvurusunu ortada makul şüphe olduğuna dair bir delil ve soruşturma bulunmadan arama kararı verildiği gerekçesiyle haklı buldu

Yargıtay'dan haksız aramaya tazminat

ANKARA – Yargıtay, haksız aramaya tazminat talebinde bulunan vatandaşın başvurusunu haklı buldu. Yerel mahkemenin tazminat isteminin reddeden kararını bozan Yargıtay, davacının “uyuşturucu ticareti ve silah kaçakçılığı” yaptığına ilişkin telefon ihbarı üzerine Savcılık tarafından işin gerçeği araştırmadan, ortada makul şüphe olduğuna dair bir delil ve başka kişi veya olaylar hakkında yapılan bir soruşturma da bulunmadan arama kararı verilmesini AİHM kararlarındaki ölçütlere ve ilkelere uygun olmadığını belirtti. 

Yerel mahkeme reddetmişti

Bir telefon ihbarı ile evinde arama yapılan davacı, usulsüz arama yapıldığını ve evinde herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadığını, bu arama nedeniyle toplum nazarında küçük düşürüldüğünü belirterek, 10 bin TL tazminat istemiyle dava açtı. Talebi inceleyen Çarşamba Ağır Ceza Mahkemesi, tazminat talebini reddetti. Yerel mahkemenin ret gerekçesinde, arama kararının uygulanması sırasında ölçülülük ilkesine uyulmadığı taktirde bu durumun tazminata konu olabileceği, arama kararının ölçüsüz olarak gerçekleştirildiğine dair belge ve delil bulunmadığı, olayda ölçüsüz bir şekilde arama yapılmadığı, davacının bu arama nedeniyle herhangi bir zararının da olmadığı” ifade edildi. 

Yargıtay davacıyı haklı buldu

Karara itiraz edilince dosya Yargıtay’ın gündemine geldi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının ret kararının onanması istemiyle tebliğname hazırladığı dosyanın temyiz incelemesini Yargıtay 12. Ceza Dairesi yaptı. Daire, Savcılık tarafından işin gerçeği araştırmadan, ortada makul şüphe olduğuna dair bir delil ve başka kişi veya olaylar hakkında yapılan bir soruşturma da bulunmadan arama kararı verilmesini bozma nedeni saydı. 

Usulüne göre verilmiş hakim kararı

Aramanın Ceza Muhakemesi Kanunu’nda (CMK) düzenlenen koruma tedbirlerinden biri olduğunun aynı kanunun 141. ve 144. maddelerinde de koruma tedbirleri nedeniyle zarara uğrayanlar için tazminat ödenmesinin koşullarının yer aldığını belirten Daire, Cumhuriyet Savcısının, davacının evinde uyuşturucu bulunduğu ihbarı üzerine, işin gerçeğini araştırmadan doğrudan arama kararı talep ettiği ve bu konuda karar aldırdığını belirtti. Soruşturma makamlarının da ihbarla ilgili hiçbir araştırma ve inceleme yapmadan, başka deliller toplanmadan alınan arama kararına dayanılarak davacının evinde uyuşturucu madde araması yaptırdığının ifade edildiği Daire kararında, uygulamanın CMK’nın 116 ve 160.maddesine uygun olmadığı, konut dokunulmazlığının korunmasını öngören Anayasanın 21.maddesindeki “usulüne göre verilmiş hakim kararı” olmadığı ifade edildi. Kararda, uygulamanın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin özel hayatın ve aile hayatının korunmasını öngören 8.maddesinde yer alan “Bu hakkın kullanılmasına bir kamu otoritesinin müdahalesi, için demokratik bir toplumda, zorunlu olan ölçüde ve yasayla öngörülmüş olmak koşuluyla söz konusu olabilir” hükmüne aykırılık oluşturduğu kaydedildi. 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap