15 °C

Yeni kanun yatırımcı ilgisini artıracak

İMKB Başkanı Hüseyin Erkan, yeni ticaret kanununun şirketlere güven getireceğini ve yatırımcı ilgisini de artıracağını söyledi.

Yeni kanun yatırımcı ilgisini artıracak
İSTANBUL - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Başkanı Hüseyin Erkan, yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK) ile kurumsal yönetim ilkeleri ve uygulamaları dikkate alınarak getirilen düzenlemeler ve bu düzenlemeler gereğince şirketler tarafından yerine getirilmesi gereken yükümlülükler sonrasında şirketlerin sermaye piyasalarından daha kolay yararlanabileceğini belirtti.
Erkan, Kurumsal Risk Yönetimi Derneği (KRYD) tarafından İMKB Konferans Salonu'nda düzenlenen "Yeni TTK'nın Kurumsal Risk Yönetimine İlişkin Düzenlemelerinin Şirketlerdeki Uygulamaları ve Ekonomik İstikrar Üzerindeki Yansımaları" başlıklı panelin açılışında yaptığı konuşmada, yeni TTK'daki düzenlemelerin, şirketleri karşı karşıya olduğu riskleri genel kabul görmüş uluslararası uygulamalar çerçevesinde nasıl yönetmeleri gerektiği konusunda daha duyarlı olmaya sevk ettiğini söyledi.
Yeni kanun ile hisse senetleri borsada işlem gören şirketlere kurumsal yönetim ilkelerinin bir uygulaması olarak iç kontrol mekanizmalarının etkin şekilde kurularak, riskin erken saptanması ve yönetiminin sağlanması amacıyla bir komite oluşturması zorunluluğu getirildiğini anlatan Erkan, "Bu tür uygulamalar, sermaye piyasası kurumları olarak başlattığımız halka arz seferberliği ve yatırımcı seferberliği hamlelerimize de çok büyük katkılar sağlayacaktır" diye konuştu.
Erkan, geçmişte yaşananlardan alınacak en önemli dersi, "kurumların hem kendi faaliyetlerinden kaynaklanan ve kendileri dışındaki gelişmeler sonucu ortaya çıkabilecek riskleri doğru ölçümleyerek, gerekli tedbirleri zamanında almalarının hayati önem taşıdığını anlaması" olarak açıkladı.
Hüseyin Erkan, "Önümüzdeki dönemi şekillendirecek bakış açısı, etkin bir piyasa oluşumu için, piyasayı oluşturan tüm kurum ve kuruluşların risk yönetimi konusuna gereken önemi vermeleri ve yakın işbirliği yapmaları olmalıdır. Bu yapıldığı takdirde riskler zamanında tespit edilerek, zamanında yönetim kurullarına bildirilerek gerekli önlemler alınabilecek ve finansal piyasalarda yeni depremler yaşanmayacaktır diye ümit ediyoruz" diye konuştu.
Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.