Yeni müfredat kimleri etkileyecek?

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, yeni müfredatta açıklananların taslak olduğunu ve önerileri aldıktan sonra nihai hale getirip, 2017-2018 eğitim öğretim döneminde bu müfredatı uygulayacaklarını belirtti.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Ders saati azaltması söz konusu değil ancak içeriğinin hafifletilmesi ve azaltılmasının sağlanması daha doğrudur." dedi.

Bakan Yılmaz, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Başöğretmen Salonu'nda "Güncellenen Öğretim Programları"na ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Güncellenen öğretim programlarına binin üzerinde kişinin katıldığını belirten Yılmaz, genel müdürlüklerin koordinatörlüğünde temsilci, öğretmen ve akademisyenlerden oluşan komisyonların çalıştığını, veli, öğretmen ve okul yöneticilerinin de katkı verdiğini anlattı.

Programlar için dikkatli bir çalışma yapıldığına işaret eden Yılmaz, dünya ölçeğinde eğitimde başarılı ülkelerin programlarıyla karşılaştırmalara yer verildiğini, Türkiye'nin 2023 hedefleri ve hükümet programlarının dikkate alındığını aktardı.

Müfredatta kullandıkları kaynak ve dokümanlara ilişkin de bilgi veren Yılmaz, Atatürkçülük ile ilgili konularda, beyaz kitabın (Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan) dikkate alındığını söyledi. Yılmaz, ayrıca MEB Kalite Çerçevesi, MEB 2015-2019 Stratejik Planı, 2023 TÜBİTAK Vizyon Belgesi, 21. yüzyıl becerileri ile Bilgi, Toplum Stratejisi ve Eylem Planı, değerler eğitimi, hayat becerilerini anlatan dokümanların da kullanıldığını bildirdi.

Yılmaz, şöyle devam etti:

"Bu belgelerden yararlanılarak 15 başlık altında Milli Eğitim Bakanlığı öğrenci yeterlilikleri oluşturuldu. Öğrenci yeterliklerinin hepsi önemlidir çünkü her birinin mutlu ve başarılı bir hayata katkısı bulunmaktadır. Bunların pek çoğu birbiriyle uyuşmakta, birbirini kapsamakta ve birbirini desteklemektedir. Yenilenmiş eğitim öğretim programlarımızla çıkacağımız bu yeni yolda öğrencilerimizin bilgiye ulaşabilecekleri becerilerini ve yeterliliklerini geliştirebilecekleri yolculukta tüm halkımızın katkısının bizler için önemli olduğunu vurguluyorum."

Bakan Yılmaz, derslerin sayılarına ilişkin çalışmayı tamamlamadıklarını dile getirerek "Ancak yardımcı kaynak ve yardımcı dersler konusunda da öğretmenlere alternatif seçme ve esneklik sağlayalım. Biz bunu sağlarsak inşallah önümüzdeki dönemdeki eğitim, bir önceki dönemden daha iyi olacaktır diye düşünüyoruz." diye konuştu.

Her öğretmenin ve her alanın kendi ders saatinin artırılmasını istediğini ifade eden Yılmaz, "Kendi ders saatinin artırılmasının, aynı alandaki öğretmen sayısının artırılmasıyla bir yakınlığı, bir bağlantısı var. Onu da dikkate alarak öğretmen sayımız, talepler ve hangisi daha uygun olur, bir optimum noktası bulmaya çalışıyoruz." dedi.

"Ders saatleri azaltılmayacak"

Bakan Yılmaz, OECD ortalamalarına bakıldığında, Türkiye'de ders saatlerinin diğer ülkelerden az olduğunu, mümkünse ders saatlerinin artırılması gerektiğini ve gereksiz derslerden gereksiz konulardan ayıklanması gerektiğini belirterek "Ders saati azaltması söz konusu değil ancak içeriğinin hafifletilmesi ve azaltılmasının sağlanması daha doğrudur diye düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

"Vatandaşların katkısını bekliyoruz"

Bakan Yılmaz, bir gazetecinin "Eğitim-Bir-Sen'in geçtiğimiz haftalarda bir talebi vardı; ilkokullardan itibaren İnkılap Tarihi'nin kaldırılması. Bununla ilgili bir çalışma var mı?" şeklindeki sorusuna karşılık, "Yok hayır. Askıya çıkarılan dersler arasında Atatürkçülük ve İnkılap Tarihi vardır. O konuda da vatandaşlarımızın katkısını bekliyoruz." diye konuştu.

Fizik ve fen kitaplarından büyük patlama ve evrim konularının çıkarıldığına dair iddiaların dile getirilmesi üzerine Bakan Yılmaz, şunları söyledi:

"Taslağı inceleyin, herkes kendi görüşünü söylesin. Ondan sonra ortaya bir metin çıkacaktır. İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır. İlim ne söylüyorsa biz onu takip edeceğiz. Diğeri de ilim midir, varsayım mıdır, kuramsal mıdır? Ayrı bir tartışma gerektiriyor."

2017-2018'deki yeni hazırlanan programların 1, 5 ve 9. sınıflardan itibaren uygulanmaya başlanacağına işaret eden Yılmaz, yeni müfredata geçişin kademeli olacağını anlattı.

Öğretim programlarının askı süreci takvimine ilişkin de bilgi veren Yılmaz, il milli eğitim müdürlüklerine konuya ilişkin yazı gönderildiğini belirtti. Yılmaz, 13-20 Ocak'ta öğretmenlerin inceleme ve raporlarını hazırlayacaklarını, 21-29 Ocak'ta ilçe zümrelerinin incelemelerini ve raporlamalarını yapacaklarını, 11 Şubat'ta görüntülü yayın yoluyla komisyonlarla birlikte değişikliklerin tartışılacağını bildirdi.

Sivil toplum kuruluşlarından görüş almak için son günün 6 Şubat olduğunu belirten Yılmaz, 20 Şubat'ta programların Talim ve Terbiye Kurulu tarafından onay için makama çıkarılacağını ve bu tarihten sonra da ders kitabı yazım sürecinin başlatılacağını aktardı.

Yeni müfredatta 5. sınıfların hazırlık sınıfına dönüştürülmesine ilişkin detayların sorulması üzerine Yılmaz, "Hem okul öncesi eğitimin zorunlu eğitim kapsamına alınması, hem 5. sınıfların İngilizce dersi saatinin artırılması çalışmaları devam ediyor ama gelecek yıl pilot illerden başlamak üzere uygulamaya geçeceğiz." dedi.

Yılmaz, mevcut müfredattaki eksikliklerin ve yeni müfredattaki yeniliklerin neler olduğuna ilişkin bir soruya karşılık, yeni müfredatta Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi'nde tanımlanmış 8 yeterlik alanı bulunduğunu ifade etti.

"Anadilde iletişim, diğer bir dilde iletişim, temel matematik, bilim ve teknolojik yetkinlikler, öğrenmeyi öğrenmek, vatandaşlık ve sivil yetkinlik, inisiyatif kullanma ve girişimcilik, kültürel dışa vurum" yeterliliklerinin öğrencilere verilmesi gerektiğine işaret etti.

Ders saatleri kesinleştirilmedi

Bakan Yılmaz, programda ders saatlerinin henüz kesinleştirilmediğini söyledi. Bazı ağırlıklı derslerde OECD ülkelerinden veya uluslararası alanda öne gitmiş ülkelerden daha az sayıda ders verildiğini dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu:

"O halde ne yapmak lazım? Daha az sayıda ders saati yerine konuları azaltmak lazım. Eskiden öğrencilere ne kadar çok bilgi verirseniz eğitimin amacını gerçekleştirdiği düşünülürdü. Bizim amacımız öğrenciye çok bilgi vermek değil, verilen bilginin anlamlı olması ve öğrencinin veya kişinin hayatında ona yardımcı olması, hayatını iyileştirilmesi doğrultusundadır. Kurbağanın iç sindirim sistemini biz gördük mü görmedik mi hatırlamıyorum ama buna benzer çok şeyleri öğrendik gibi. Dolayısıyla, öğrencinin hayat sürecine bir katkısı olacak mı olmayacak mı? Dolayısıyla böyle şeyler olmayacak. Öğrenci için anlamlı olacak, onun hayatını geliştirecek ve kolaylaştıracak unsurların derslerde yer almasını sağlayacağız."

"Şubat ataması için bekleyelim"

Şubat ayında öğretmen atamasının öngörülüp öngörülmediğine ilişkin soruyu yanıtlayan Bakan Yılmaz, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Şu anda bir cevap verebilmek mümkün değil çünkü tek başına Milli Eğitim Bakanlığımızın yapacağı bir husus değil. Daha önce de söylediğim gibi Çalışma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Başbakanlığın da bir araya gelerek alacağı bir karar. Toplam 60 bin personelin bir yıl içinde atanması düşünülüyor. Bunların içerisinde polis var, sağlık personeli, doktor, hakim var ve öğretmen var. Henüz daha böyle bir dağıtım yapılmadı, dağıtım yapılmadığı için de herhangi bir sayı verebilmek bu aşamada mümkün değildir."

Şubatta bir atama yapılıp yapılmayacağına ilişkin soru üzerine de Yılmaz, "(Kamu kurumlarına) Dağıtım yapılmadan bu konuda bir şey söylemek eksik olur. Eksik bilgi vermektense biraz daha bekleyelim." dedi.

Bakan Yılmaz, bir gazetecinin "Müfredatta FETÖ'ye ait bazı konuların da yer aldığı söyleniyordu. Bu program taslağında bu konular çıkarıldı mı?" sorusuna karşılık şu ifadeleri kullandı:

"Bizim kitaplarımızdaki bazı konular bu yapıya ilişkin kimselerden alıntılar yapılmış, bilinç altı mesaj yani subliminal mesajla. 'İşte Pensilvanya'daki şöyle bir kimse' bütün insanlara ilişkin görüşünü açıklayan bir yapıda. Oraya bir atıf varsa, biz bunu metinlerden çıkardık. Mevcut şu an olanda da çıkardık ama hala eksiklikler varsa işte bu taslak programların askıya çıkarılmasının bir amacı da varsa bir yanlışlık, varsa bir hata biz olmadığını düşünüyoruz. Ancak ola ki 'Bu sizin gözünüzden kaçmış. Bak burası ile şuraya bir bağlantı yapılıyor' denilirse de onları da çıkarmak için bu askı sürecine çıkardık. Öz olarak, bizde böyle bir program yok. Onların hazırlamış olduğu kitapları da yardımcı kitap olarak da tavsiye etmiyoruz."

"Tatil tatildir"

Sömestir tatilinde öğrencilere ödev verilmemesine ilişkin yayımladığı genelgenin hatırlatılması üzerine Yılmaz, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimize hiçbir ödev verilmemesini istedik. İlla bir şey yapılması istenecekse kendisini zenginleştirecek, kitap okuma, sinemaya gitme, kendi bulunduğu ilin kültürel mekanlarını gezme gibi tavsiyelerde bulunduk. Sinemaya gittiği, gezdiği gördüğü yerler hakkında da okul açıldıktan sonra da beş dakika her bir öğrencinin hangi kitabı okuduğunu, bu kitap kendini nasıl zenginleştirdi arkadaşlarını anlatmasını isterlerse daha doğru olacağı doğrultusunda bir talimatı yazdık."

Kar tatili nedeniyle eğitimde yaşanan aksaklıklar için yarıyıl tatilinde telafi eğitimi verilip verilmeyeceğine ilişkin bir soruyu yanıtlayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Hayır kesinlikle. Tatil tatildir. Araya bir başka okul, telafi gibi hiçbir şey koymuyoruz. Onu önümüzdeki süreçte, yani şubattan sonra okul süreci başlayacak. Öğretmenler, o ders saatleri içerisinde o günlerde kayıpları telafi eğitimi ile gidereceklerdir."

"Taslak görüşlere açıldı"

Yeni müfredat için, "http://mufredat.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden öğretmenlerden velilere, öğrencilerden uzmanlara kadar herkes, yeni taslak ders programlarını inceleyerek öneri, şikayet ve eleştiride bulunabilecek. Görüş bildirmek isteyenler adını, soyadını ve mail adresini vermek zorunda olmayacak. Yapılacak öneriler incelenerek, müfredat çalışmalarına 20 Şubat'ta son şekli verilecek ve daha sonra kitap yazımları başlayacak.

Müfredatta, "Tarih bilinci", "Sağlıklı yaşama ve yaşlanma"nın yanı sıra "15 Temmuz Demokrasi Zaferi", "21. yüzyıl becerileri", "Atatürkçülük", "Değerler eğitimi", "Milli Eğitim Kalite Belgesi", "Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi", "Yaşam becerileri" de ana eksenler olarak belirlendi.

Etiketler