Yılmaz: Enflasyon için tedbir alınmasında fayda var

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı Durmuş Yılmaz, enflasyon hedeflemesinin yerine ikame edilebilecek henüz daha iyi bir alternatif yöntemin konulamadığını söyledi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı ve eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, dünyanın içinden geçtiği ekonomik krize değinirken, bu kadar parasal genişlemeden sonra önümüzdeki dönemde tekrar enflasyonla karşı karşıya gelineceğini belirterek, ''O nedenle bir takım tedbirlerin alınmasında fayda var diye düşünüyorum'' dedi.

Yılmaz, Türkiye Ekonomi Kurumunun 82. etkinlikleri çerçevesinde bir otelde düzenlenen toplantıda,''Kriz Esnasında Merkez Bankacılığı Nasıl Şekil Aldı? Merkez Bankalarına Krizin Kalıcı Etkileri Var mı?'' başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Türkiye'deki cari açığın arkasında yatan nedenin tasarruf olduğunu söyleyen Yılmaz, tasarrufun bugünkü harcamaları gelecekte daha fazla fayda sağlamak için ertelemek anlamına geldiğini söyledi. Yılmaz, dolayısıyla ileride daha fazla fayda sağlayacak ve bugünkü kaybı telafi edecek bir takım mekanizmaların olması gerektiğini, bu mekanizmaların da yapılan tasarrufun değerinin düşmemesi, yani enflasyona yedirilmemesi olduğunu söyledi.

Yılmaz, dünyanın içinden geçtiği ekonomik krize ilişkin, bu kadar parasal genişlemeden sonra önümüzdeki dönemde tekrar bir enflasyonla karşı karşıya gelineceğini belirterek, ''O nedenle bir takım tedbirlerin alınmasında fayda var diye düşünüyorum ve dolayısıyla enflasyonu hiçbir zaman gözardı etmememiz gerekir diyorum'' dedi.

Enflasyon hedeflemesinden vazgeçilmemeli

Durmuş Yılmaz, bugünkü global krizde, merkez bankalarının enflasyon hedeflemesinden vazgeçmesi, merkez bankalarının fiyat istikrarı görevlerine ilave olarak veya onun yerine kaim olmak üzere finansal istikrara daha fazla önem vermeleri ve merkez bankalarına ilave görev ve sorumluluklar verilmesi konularının tartışıldığını kaydetti.

Kriz sırasında bazı kesimlerin enflasyon hedeflemesi rejiminin kendisinden bekleneni vermediği için terk edilmesi gerektiği şeklinde görüşleri olduğunu belirten Yılmaz, bu eleştirilere rağmen enflasyon hedeflemesinin yerine ikame edilebilecek henüz daha iyi bir alternatif yöntemin konulamadığını bildirdi.

 

Etiketler