Mutsuz çalışanlar, şirketlere ek maliyet yüklüyor

Araştırmalar; işleriyle gönül bağı kurmayan “mutsuz bağsız” çalışanların, kurumlara aldıkları maaşın yaklaşık yüzde 34’ü kadar ek maliyet yüklediğini gösteriyor.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Dünya çapında yapılan bir araştırmaya göre, çalışanların yüzde 87’si işlerine bağlı değil. Bu rakam Türkiye’de yüzde 93’lere kadar çıkıyor. Çalıştığı işletmenin vizyonuna katılmayan, işini isteksizce yapan, kendini bulunduğu ortama ait hissetmeyen “mutsuz bağsız” çalışanların sayısı her geçen gün artıyor.

Global ölçekte yapılan diğer bir araştırma ise “mutsuz bağsız” çalışanların şirketlere olan maliyetini ortaya koyuyor. Rapor; işleriyle gönül bağı kurmayan kişilerin kurumlara aldıkları maaşın yaklaşık yüzde 34’ü kadar ek maliyet yüklediğini gösteriyor. Bağlılığın zayıf olduğu firmalarda; verimlilik düşüyor, çalışan sirkülasyonu, hastalık ve devamsızlık oranları artıyor.

İşletme sahiplerine iş geliştirmeleri konusunda destek veren SenkronCoach, özellikle küçük ve orta ölçekli kurumlara koçluk ve danışmanlık hizmeti sunuyor. KOBİ’lerin karlı, verimli, müşteri ve çalışan memnuniyeti sağlanmış, alt yapısı sistemleştirilmiş, sürekli büyüyen bir işletmeyi kurgulamalarına destek olan SenkronCoach, koçluğunu yaptığı “12 Haftada Çalışan Bağlılığını Arttırma Programı” ile KOBİ’lerin bu hedeflere ulaşmasını hızlandırıyor.

“12 Haftada Çalışan Bağlılığını Arttırma Programı”nın dünyada 75’den fazla ülkede uygulanan Avustralya kökenli Engage & Grow firmasının geliştirdiği özel bir program olduğunu anlatan SenkronCoach Kurucu Ortaklarından Işık Şerifsoy, “Aidiyet duyusunu artırmayı amaçlayan firmalar için; kârlılık, verimlilik ve liderlik becerilerini geliştirmeye dönük, aksiyon temelli, nöroloji bilimi kullanılarak tasarlanmış ve başarısı kanıtlanmış bir program uyguluyoruz. Onlara; güçlü ve uyumlu bir kültür, daha yüksek müşteri sadakati, daha az devamsızlık, karlılık artışı, büyüme, düşük sirkülasyon ve doğru iletişimle çevrelenmiş bir çalışma ortamı vaat ediyoruz.” dedi.

“Koçluk, eğitim ve mentörlük karması…”

Her şirketin ihtiyacına göre tasarlanan programın 12 hafta boyunca 12 kişilik gruplar halinde, haftada 90 dakikalık seanslarla uygulandığını anlatan Şerifsoy, “Kağıt kalem kullanılmayan program eyleme dayalı bir sisteme sahip. Yapılan çalışma tüm çalışanlar ve müşterilerde pozitif etki yaratıyor. 12 adımdan oluşan programda; Ortak katılım ve hesap verebilirlik, Ortak bir vizyon oluşturma, Gönülden bağlı çalışan ve liderler, Ödül ve Takdir sistemi (günlük/haftalık), Şirket çalışanları arasında karşılıklı anlayışı arttırmak için hikaye paylaşımı, Bütünsel davranış gelişimi, Bireye özel hedef belirleme, Kişisel davranış ve alışkanlıklarda gelişim, Yaratıcı düşünce ve inovasyonu ortaya çıkarma, Liderlik oluşum sürecinin gelişimi, Gelişmiş iş sistemleri ve süreçleri, Marka bilinci ve sosyal sorumluluk gibi konuları işliyoruz.” diye konuştu.

SenkronCoach’un bu eğitiminin, işletmelerde sonuçları değiştiren en temel kaynağın çalışanlar olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu anlatan SenkronCoach Kurucu Ortaklarından Nilgün Horozoğlu ise yaptıkları işi şöyle özetliyor:
“Bizler danışman değiliz. Birçok sektörde çok önemli tecrübelerimiz olduğu halde biz, işi en iyi iş sahibinin bildiğine inanırız. Bu nedenle akıl vermekten ya da sorunları onlar yerine çözmektense, onlara sahip oldukları beceri ve bilgileri kullandırmak, eksiklerini tamamlamalarını sağlamak için çalışırız. Koçluk, eğitim ve mentörlük karması bir program uyguluyoruz. İş sahibinin liderlik becerileri, pazarlama, satış, insan kaynakları, finans okuma becerileri, ürün-hizmet-kalite yönetimi gibi konulardaki ihtiyacını tespit ettikten sonra, ilgili alanlarda bakış açılarını ve iş yapışlarını değiştirecek şekilde bir koçluk desteği veriyoruz.”