İsrai̇l

İsrail, genel oy hakkının bulunduğu parlamenter bir demokrasidir. Devlet Başkanı - Cumhurbaşkanı yedi yılda bir Knesset (Meclis)'in çoğunluğunun oyu ile seçilir. Devlet Başkanı genellikle törensel ve resmî görevleri yerine getirir ancak af yetkisi gibi yürütme yetkilerine de sahiptir. Başbakanlığa Cumhurbaşkanı tarafından çoğunluğu kazanan partinin lideri seçilir. Hükûmete parlamento dışından bakan tayin edilebilmektedir.

 

 120 üyesi olan meclisin seçim sistemi Nispi Temsildir ve en düşük oy verme yaşı 18, en uzun hükûmet dönemi ise 4 yıldır. Ayrıca ülkedeki seçim barajı oyların %3.25'i olup, İsrail yaklaşık olarak 32 yıldır koalisyon ile yönetilmektedir.

 

İsrail mehozot olarak bilinen altı idari bölgeye ayrılmıştır. Bunlar: Merkez, Hayfa, Kudüs, Kuzey, Güney, ve Tel Aviv bölgeleridir. Bölgeler de nafot  olarak bilinen on beş alt bölgeye ayrılmıştır.

 

İsrail ekonomisi, yüksek teknolojik araç gereç üretimi, tarım, sanayi, elmas işlemeciliği ve turizme dayalıdır. Kibbutz adı verilen kommünal tarım çiftlikleri gıda üretiminin tamamına yakınını gerçekleştirerek ülkenin gıdada kendi kendine yetmesini sağlar. Teknoloji alanında İsrail ekonomisi dünyanın en hızlı gelişen ülkesidir.

 

 Intel, IBM, Motorola, Google gibi firmaların İsrail'de Ar-Ge merkezleri bulunur, bunun nedeni silikon üretimi için ülkenin elverişli olması ve en önemlisi kişi başına düşen bilgi teknolojilerinde çalışan sayısının çok yüksek olmasıdır. NASDAQ endeksinde İsrailli firmalar en çok işlem görenler sıralamasında ABD ve Kanada'dan sonra üçüncü sırada gelir. İsrail çeşitli güvenlik sorunlarına rağmen sürekli kaliteli insan gücü yetiştirmeye önem vererek ekonomisinin büyümesini sağlamıştır.

 

İsrail'de 6.558.100–6.958.300 Yahudi bulunmaktadır. İsrail nüfusunun %20,7'sini Araplar oluşturmaktadır. Son on yılda Romanya, Tayland, Çin, Güney Amerika'dan gelen pek çok işçi İsrail'e yerleşmiştir. Bu işçilerin çoğu yasa dışı ülke sınırlarında oldukları için göçmenlerin kesin nüfusu bilinmemektedir

 

İsrail'de İbranice ve Arapça olmak üzere iki resmî dil vardır. İbranice devlette en çok konuşulan ve kullanılan dildir. İsrail devletinin resmî dini yoktur ancak devletin tanımında "Yahudi ve demokratik" yer alır.

 

Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, Başbakan Binyamin Netanyahu,  Knesset başkanı, Yuli-Yoel Edelstein, Anayasa Mahkemesi başkanı Esther Hayut’dur.

İsrai̇l Haberleri