“2024-2028 Hayvancılık Yol Haritası” açıklandı

Prof. Dr. Aykut GÜL
Prof. Dr. Aykut GÜL STRATEJİK DÜŞÜNCE aykut.gul@dunya.com

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, üretimden pazarlamaya kadar zincirin tüm halkalarını dikkate alarak hazırladıkları “2024-2028 Hayvancılık Yol Haritası”nı açıkladı. 2024 yılına tarımsal üretim planlamasının uygulama aşaması damgasını vuracak gibi…

Et ve süt fiyatlarının gündemde olduğu bugünlerde, tam da buna yönelik bir yol haritasının kamuoyu ile paylaşılması olumlu yankı buldu. Hep söyleyegeldiğimiz bir tespitimiz var: Sakin güç imajı veren, spekülasyonlardan uzak ve proje adamı görüntüsüyle bakanımız, sektör için önemli bir fırsat. Bakan Yumaklı, açıklanan eylem planının planlı üretimden bağımsız olmadığını, hatta onun tamamlayıcı bir unsuru olduğu vurguluyor.

Bu planlamanın merkezine “su”yu alan Yumaklı, hayvancılık planlamasının bitkisel üretim planlamasından bağımsız olamayacağını özellikle belirtiyor. Tarımsal üretim süreçlerinde bütünleşik bir bakış açısı gerekiyor ve en kısıtlayıcı faktörler de su ve toprak olarak karşımıza çıkıyor.

Desteklemeler, yine bu planlama dahilinde daha etkin hale getirilecek. Desteklemelerin etki değerlendirmeleri yapılarak, istenilen yapının oluşması için desteklerin daha doğru bir araç olarak kullanımı sağlanacak. Özellikle aile işletmelerinin güçlendirilmesine yönelik ilave desteklerle, bu işletmelere verdikleri destekleri iki katına çıkaracaklarını ifade ediyor Sayın Bakan. Amaçlarının hayvancılıkta verimli, kaliteli ve sağlıklı üretimi artırmak olduğunu belirten Yumaklı, yol haritasının bu amaca ulaşmak için yapılması gerekenleri içerdiğini söylüyor.

“Stratejik öneme sahip kırmızı et, beyaz et, süt ve yumurtanın; kaliteli, yeterli ve sağlıklı üretiminin devamlılığı için, suyu merkeze alan ve doğal kaynakların korunduğu bir sistemle üretimi planlıyoruz. Bunu da hayvansal üretimin en temel girdisi olan kaliteli kaba yem üretim kapasitesini, mera varlığımızı ve yapılarını, pazarlama imkânlarını dikkate alarak gerçekleştiriyoruz” diyerek yol haritasının detaylarına giriyor Sayın Bakan. Bakan Yumaklı’nın açıklamasında altını çizdiği önemli başlıklar şunlar:

-IPARD destekleri 42 ilden 81 ile yaygınlaştırılıyor.

-Desteklemeler, temel, yönlendirici ve verimlilik odaklı olmak üzere üçe ayrılıyor.

- Hem alıcıyı hem de satıcıyı güvence altına alan sözleşmeli üretimi modeli yaygınlaştırılıyor.

-Üreten herkese ürettiği nispette destek sağlanıyor.

-Üretilen her buzağı, oğlak ve kuzuya destek ödemesi yapılıyor.

-Aile işletmelerinde hayvan sağlığını koruyucu aşı desteği veriliyor.

-Ulusal Aşı Üretim Merkezi kuruluyor.

- İlk defa genç ve kadın üreticilere %70 ilave destek veriliyor.

-Hayvan hareketliliğinin kontrolü için yeni veteriner yol kontrol ve denetim istasyonlarının açılıyor.

-Genomik Test Merkezi’nin bu yıl haziran ayında hizmete giriyor.

-Yerli üreticilerin damızlık ihtiyacı, kamu güvencesiyle, TİGEM işletmelerinde karşılanacak.

-Yetiştiricilerin ihtiyaç duydukları anaç hayvanları kendi işletmelerinden karşılamaları yönünde planlama yapılacak.

-Suni tohumlama, yerli sperma, soy kütüğü ve ari işletme gibi verimliliği artırıcı destekler artırılacak.

-Hastalıklardan ari işlemelerde genetik kapasitesi yüksek anaç hayvan üretimini sağlanacak. Hayvancılık zor bir sektör. 7/24 canlı ile uğraşıyorsunuz. Yol haritanızın etkilerini görmek ve sonuçlarını değerlendirmek zaman alıyor. Örümcek Ağı Teoremi ile geçmişte ifade ettiğimiz üzere, sektör tepkileri gecikmeli geliyor.

Bu bakımdan açıklanan yol haritası önemli bir adım olmakla birlikte, değişen ülke ve dünya şartlarına göre, ana çerçeve sabit kalmak kaydıyla, araçlarda revizyonlar da yapılabilmeli. Ezcümle; açıklanan yol haritası, sektöre yönelik ümitlerimizi artırdı. Planlı üretim konusundaki ciddiyet bir kez daha tazelenmiş oldu.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Gıda güvencesi vizyonu 13 Şubat 2024