Tarımın yoğun gündemi

Prof. Dr. Aykut GÜL
Prof. Dr. Aykut GÜL STRATEJİK DÜŞÜNCE aykut.gul@dunya.com

Fastfood gibi hızlı tüketilen sosyal med­yanın kirli bilgilerini; uzun, sıkıcı ve faz­la ciddi raporlara tercih ettiğimizden, sıklık­la dezenformasyon kurbanı oluyoruz. Ayrıca, olumsuz haberlere çokça maruz kaldığımız­dan, bu yazımda, tarım gündeminde öne çı­kan bazı önemli ve olumlu konulara dikkati­nizi çekmek istiyorum.

Stratejik ürün buğdayda gelişmeler olumlu

Son yapılan Kabine Toplantısı sonrasın­da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarında tarım ve orman konuları, alışılmışın dışında, oldukça geniş yer buldu ve gündeme damgasını vurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarımın stratejik bir sektör olduğunu vurgulayarak, çay ve hu­bubat alım fiyatları konusunda yapılan hak­sız eleştirilere değindi. Erdoğan, TMO’nun, (desteklerle birlikte) alım fiyatının ton başı­na 89 dolar dünya fiyatlarının üzerinde oldu­ğunu işaret etti.

Gazetemize açıklamalarda bulunan TU­SAF Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan’a göre, bu yıl 20 milyon ton buğday üretimi ve 1,5 milyar dolardan fazla un ihracatından ge­lir bekliyoruz. Tezcan’a göre 10 yıldır dünya un ihracatında lider ülkeyiz.

IAOM Avrasya Başkanı Eren Günhan Ulu­soy’un bu yılki buğday üretim beklentisi ise daha yüksek (21 milyon ton). Ulusoy, bu yılın ilk altı ayında un ihracatımızda yüzde 15 artış olduğunu açıkladı.

Hatırlarsanız TMO’nun açıkladığı tahıl alım fiyatlarına gelen tepkilerden biri de öde­melerin çok geç yapılacağına dairdi. TMO, ilk teslimatların ödemelerini yaptı. 14 Mayıs’ta başladıkları Hububat Alım Kampanyası’nın 6 Haziran’a kadar kendilerine teslim edilen ürünlerin bedellerini üretici hesaplarına ak­tardıklarını açıkladı. Bu ise en fazla 20 gün içinde ödeme yapıldığı anlamına geliyor.

TMO, bir milyon tondan fazla buğday ve ar­pa aldıklarını, bu yıl 13 milyon ton alım yap­mak üzere hazırlıklarını tamamladıklarını ifade ediyor. ÇKS’ye kayıtlı tüm üreticilerin getirecekleri buğday ve arpaları satın alacak­larını ve toplamda 5 milyon ton ürün için ran­devu verildiğini ilan ediyor TMO.

Demek oluyor ki depolama, ürün alımı ve ürün bedellerinin geciktirilmeden ödenmesi konusunda süreç olumlu bir şekilde ilerliyor.

Bakanı takip etmek kolay değil

Bakan Yumaklı, sürekli sahada… Bir gün Çanakkale’deki orman yangınında, ertesi gün Mersin’de paydaşlarla toplantıda. Evet, Mer­sin’de düzenlenen Ulusal Ürün Konseyleri Buluşması’na 9 ulusal ürün konseyi katıldı.

Sayın Bakanımızın, son 21 yılda; sertifikalı tohum üretiminin 9 kat artışla 1,3 milyon to­na çıkarıldığı ve yurt içinde kullanılan sertifi­kalı tohumluk miktarının yüzde 96’sının yer­li olduğu vurgusu önemliydi. Ayrıca geçen yıl bitkisel üretimde 138,6 milyon ton, su ürünle­rinde ise bir milyon ton ile rekor kırdığımızı da paylaştı Sayın Bakan. Tarım ve gıda ürün­lerinde net ihracatçı olduğumuzu, 2023’te 7 milyar dolar dış ticaret fazlası verdiğimizi, 212 ülkeye 2 bin 200 çeşit tarım ürünü ihraç ettiğimizi de ekledi Bakan Yumaklı.

Birinci elden, konunun bir numaralı is­minden alınan bu veriler karşısında, tarımın tüm paydaşlarına hakkın teslim edilmesi ge­rektiğini düşünüyorum.

Tarımsal üretim planlaması konusundaki son gelişmelere de değindi Sayın Bakan. Hay­vancılıkta ve su ürünlerinde, İl Teknik Komite­leri’nden gelen raporların “Tarımsal Ürünlerin Planlanması Kurulu” tarafından değerlendiri­lerek onaylandığını ve yürürlüğe girdiğini, bit­kisel üretimde ise sürecin son aşamaya geldiği­nin müjdesini verdi Sayın Yumaklı.

Bakanımızın son açıklamasına göre, ta­rımsal hasılamız, önceki yıla göre yüzde 16 artarak 68,5 milyar dolara ulaştı. Bu artışla ülkemiz Avrupa’da birinci ve dünyada ise 9’uncu oldu. Tarımsal arazi varlığı bakımın­dan 17’nci sırada olduğumuzu dikkate al­dığımızda performansımızın iyi olduğunu söyleyebiliriz.

İyi düşünelim, iyiyi görelim, iyiye odakla­nalım ve en iyisine niyetlenelim…

 

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Suyun her damlası değerli 11 Haziran 2024