Doğrudan yatırımlarda sanayinin payı önemli

Tevfik GÜNGÖR
Tevfik GÜNGÖR OLAYLARIN İÇİNDEN gungoruras@superonline.com

Her ülke gibi biz de uluslararası sermayenin ülkemizde yatırım yapmasını, üretime, ihracata katkı yapmasını bekliyoruz.

- 2017 yılında yabancıların ülkeye “Doğrudan Yatırım” tanımı altında getirdikleri döviz toplamı 10 milyar 800 milyon dolar oldu. 11 milyar dolara yaklaştı.

- Yabancılar nasıl doğrudan yatırım için döviz getiriyorsa, şimdilerde Türk girişimciler de başka ülkelerde doğrudan yatırımlar yapıyor. Bunun için döviz çıkarıyorlar.

2017 yılında Türklerin başka ülkelerde yatırım yapmak için çıkardıkları döviz toplamı 2 milyar 700 milyon dolar oldu. 3 milyar dolara yaklaştı.

- Cari işlemler hesabındaki Doğrudan Yatırım rakamı olan 8.1 milyar dolar, işte bu giren ve çıkan döviz arasındaki farkı gösteriyor.

Bizim yıllardır beklediğimiz doğrudan sermaye, yatırım yapmak, fabrika kurmak için gelecek uluslararası sermaye.

Şimdilerde ülkeye doğrudan sermaye adı altında 3 farklı amaçla sermaye girişi var:

1) Yatırım yapmak için gelen uluslararası sermaye,

2) Türkiye’deki uluslararası kuruluşların temsilciliklerine, bürolarına olağan faaliyetleri için gönderilen dövizler,

3) Gayrimenkul alımı için ülkeye getirilen sermaye.

2017 yılında uluslararası kuruluşların ülkeye getirdikleri 11 milyar dolara yakın kaynağın:

- 5.5 Milyar doları bizim beklediğimiz yönde yatırım için getirilen dövizler.

- 600 Milyon doları yabancıların Türkiye’deki işyerlerine gönderdikleri dövizler.

- 4.5 Milyar doları gayrimenkul satın almak için getirilen dövizler.

2017 yılında sermaye yatırımı olarak yurda getirilen döviz 5.5 milyar dolar girerken, Türkler de yurt dışına sermaye yatırımı için 2 milyar 700 milyon dolar döviz çıkardılar.

Türk girişimcilerimiz Türkiye’ye sabit sermaye yatırımı için giren uluslararası sermayenin yarısı büyüklüğünde dövizi yurt dışına çıkararak başka ülkelerde yatırım yapmaya başladılar.

Uluslararası sermaye hareketini cari işlemler hesabından izliyoruz.

Cari işlemler hesabına göre, 2016 yılında ülkeye giren net doğrudan sermaye 10.1 milyar dolar idi, 2017 yılında 8.1milyar dolar doğrudan sermaye girişi oldu.

Cari işlemler hesabında yer alan net doğrudan sermaye rakamının arkasında, ülkeye doğrudan sermaye olarak giren döviz ile, Türklerin yurt dışında yatırım yapmak için ülkeden çıkardıkları döviz var.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
40 yılda ne değişti? 03 Ağustos 2018
Vizyon sahibi olmak 30 Temmuz 2018