Enerjide dışa bağımlılık azaltılmalı

Recep ŞENYURT
Recep ŞENYURT DÜNYANIN ENERJİSİ recep.senyurt@dunya.com

Türkiye; üretimde, istihdamda, ihracatta hedefleri olan bir ülke. Dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri olmayı hedefleyen Türkiye’nin bu alanda çözmesi gereken konuların başında ise enerjideki dışa bağımlılık geliyor. Çünkü dışa bağımlı olduğunuz bir ürünü her istediğiniz zaman bulma imkânınız olamayabiliyor.

Olsa bile, fiyat konusunda uluslararası alanda rekabet edebilecek maliyetlere sahip olamayabiliyorsunuz. Son yıllarda yenilenebilir enerji yatırımlarında kat edilen mesafe ile petrol ve doğalgaz aramalarında elde edilen sonuçlar, bu anlamda ülkemizin elini her geçen dün daha da güçlendirmekte.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın bakanlık olarak gündemlerindeki ana konulara yönelik açıklamaları, enerji ithalatının önüne geçebilmek için atılacak adımların iddialı bir plan dahilinde hayata geçirileceğini gösteriyor. Enerjide 2035 yılına kadar 200 milyar dolarlık bir yatırım hamlesini başlatacaklarını açıklayan Bakan, bakanlık portföyündeki projelerinin tamamının uluslararası finansman sağlanabilir iş modelleriyle hayata geçirilmesini hedeflediklerini belirtiyor.

Türkiye’de enerji alanında dünyanın değişik ülkelerinden yatırımlar bulunduğunu kaydeden Bakan, bu yatırımların daha da artırılabilmesi için çalıştıklarını ve bu bağlamda Körfez ülkeleri ile yapılan görüşmelerde enerji sektörünün ana konulardan biri olduğuna dikkat çekiyor. Geçen yıl, enerji ithalatı için ödenen 96,5 milyar doların, cari açığın en önemli kalemi olduğunu ve böylesine bir yükün ekonomide köklü dönüşümün önündeki en büyük engel olduğuna dikkat çekiyor.

Bakan, enerji üretiminde temel hedefin, enerji arzını uygun fiyatlarla garanti altına almanın yanında yerli ve milli imkanlardan daha fazla faydalanılması gerektiğine vurgu yaparak, petrol arama ve çıkartma faaliyetleri sonucunda 2024 yılı sonuna kadar ülke ihtiyacının yüzde 20’sinin karşılanacağını kaydediyor.

Bundan sonraki süreçte de hangi alan olursa olsun, yenilenebilir alan, pil, batarya teknolojileri, petrol, doğal gaz aramada kullanılan ekipman, elektrik üretiminde kullanılan diğer ekipmanlarla alakalı yerlileşmeye özel önem vereceklerini açıklayan Bakan, rüzgârda sadece karada değil, denizde de projelerin devreye alınacağını, her yıl 1500 megavat proje yapılarak 12 yıl içinde 30 bin megavat kurulu güce çıkılacağını belirtiyor. Güneş enerjisinde ise yıllık hedeflerinin 3 bin 500 megavat olduğu ve 2035 yılında 40 bin megavatlık ilave hedef koyduklarını açıklıyor.

Bakanın açıklamalarında bize göre en önemli konulardan biri de hiç şüphe yok ki Azerbaycan’da olduğu gibi Irak’ta, Libya’da, Afrika’da, petrolle ilgili zengin coğrafyalarda Türkiye Petrolleri’ni ve Türk şirketlerini işin içerisine katmak suretiyle süreci geliştirmek istediklerine yönelik sözleridir. Bu kolay olmayan ama Türkiye’yi yeni bir aşamaya taşıyacak en önemli adımlardan biri olacaktır.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar