Gençler mutlular…

Levent AKBAY
Levent AKBAY AÇI KARŞI AÇI levent.akbay@dunya.com

TÜİK tarafından açıklanan İstatistiklerle Gençlik 2022 Araştırması’nın detaylı sonuçları var. Bunlardan bazıları ilginç… 2022 sonunda Türkiye’nin 85 milyon 279 bin kişilik nüfusu içinde 15-24 yaş arasındaki genç nüfus 12 milyon 949 kişi olarak netleşti.

Bunların yüzde 51,2’si erkek, yüzde 48,8’i ise kadın. Genç nüfus medeni duruma göre incelendiğinde genç erkek nüfusun yüzde 96,3’ünün hiç evlenmemiş, yüzde 3,6’sının evli olduğu görüldü. Genç kadın nüfusun yüzde 85,8’inin hiç evlenmemiş yüzde 13,7’sinin evli, yüzde 0,4’ünün boşanmış olduğu görüldü.

Türkiye’de yüzde 44,4 olan yüksek öğretim net okullaşma oranı, 2022’de yüzde 44,7’ye yükselirken, yüksek öğretim net okullaşma oranı erkeklerde yüzde 40,5’ten yüzde 40,3’e düştü. Kadınlarda ise bu oran yüzde 48,5’ten yüzde 49,2’ye yükseldi. Gençlerde işgücüne katılma oranı yüzde 41,7’den yüzde 43,8’e çıktı.

Genç erkeklerde işgücüne katılma oranı yüzde 53,’1’den yüzde 56,2’ye çıkarken, kadınlarda bu oran yüzde 29,’den yüzde 31’e çıktı. Gençlerde işsizlik oranı yüzde 22,6’dan 2022’de yüzde 19,4’e geriledi. Genç erkeklerde bu oran yüzde 19,4’ten yüzde 16,4’e düştü. Genç kadınlarda bu oran yüzde 28,7’den yüzde 25,2’ye geriledi. Genç nüfusun istihdam oranı yüzde 32,2’den yüzde 35,3’e yükseldi.

Genç erkeklerde bu oran yüzde 42,8’den yüzde 46,9’a, genç kadınlarda bu oran yüzde 21,2’den yüzde 23,2’ye yükseldi. İstihdam edilen gençlerin yüzde 15,1’i tarım sektöründe, yüzde 31,4’ü sanayi sektöründe, yüzde 53,5’i ise hizmet sektöründe yer alıyor. Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı yüzde 24,7’den yüzde 24,2’ye geriledi.

Genç erkeklerde bu oran yüzde 17,5’ten yüzde 16,4’e, genç kadınlarda bu oran yüzde 32,4’ten yüzde 32,3’e geriledi. Gençlerin genel sağlık durumundan memnuniyetleri yüzde 83,5’ten yüzde 84,8’e çıktı. Genç erkeklerin memnuniyet oranı yüzde 85,9’dan yüzde 89,9’a çıktı. Genel sağlık durumundan memnun olan genç kadın nüfus oranı yüzde 81’den yüzde 79,5’e geriledi.

Gençlerin mutluluk kaynağı ağırlıklı olarak sağlık oldu. Yüzde 43,8 olan sağlığı yüzde 23,4 ile başarı, yüzde 15,5 ile sevgi izledi. Genç erkeklerde sağlık ve sevginin ardından yüzde 17 ile ‘para’ mutluluk kaynağı oldu. Genç kadınlarda sağlık ve sevginin ardından yüzde 18,6 ile başarı mutluluk kaynağı olarak gösterildi.

Gençlerin internet kullanım oranı yüzde 97,1’den yüzde 96,9’a geriledi. Bu oran genç erkeklerde yüzde 98,4’ten yüzde 97,6’ya gerilerken, genç kadınlarda yüzde 95,6’dan yüzde 96,1’e çıktı. Bütün bunlardan nasıl bir sonuç çıkarabiliriz? Gençler yıllara göre artış gösterse de işgücü ve eğitime yeteri kadar katılamıyor. Kadınlar erkeklere göre daha erken evleniyor.

Yarısından fazlası üniversitede temsil edilmiyor. Her 4 gençten biri ne eğitimde, ne istihdamda yer alıyor. Çalışanların yarısı hizmet sektöründe yer alıyor. Her iki grupta tarımda çalışanlar da var. Genç erkekler kadınlara göre parayı daha çok önemsiyor. Gençlerin tamamına yakını internet kullanıyor ve gençler mutlular…

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Çağ değiştiren toplar 05 Haziran 2023
Dengeler ve ilk adım… 02 Haziran 2023
ChatGPT 31 Mayıs 2023
Restorasyon dönemi 29 Mayıs 2023
Yaşlı at 22 Mayıs 2023
Anneler gücü… 15 Mayıs 2023
Yapay zekâ 12 Mayıs 2023
Güçlü rezerv yapısı! 10 Mayıs 2023