Kadınların kaderini erkeklerin belirlediği günler geride kaldı

Burcu KÖSEM
Burcu KÖSEM burcu.kosem@dunya.com

Sevgili hemcinslerim, bu 8 Mart’ı, James Brown’un kadın kimliği önünde bir sur gibi yükselen “This is a Man’s World” mitini yıkarak karşılayalım mı? Ne dersiniz? Şarkının ve yorumun güzelliği için söyleyeceğim bir şey yok. Fakat şarkının yarattığı “Bu erkeklerin dünyası, dünyayı biz kuruyoruz ama bunu kadınlar için yapıyoruz” söylemine ciddi itirazım var. Kadınları erkekler için sadece sevilecek ve korunacak bir varlık noktasına konumlayan bu “sınırlayıcı” yaklaşım, en azından zamanın ruhuyla örtüşmüyor.

Sağlıklı ve sürdürülebilir bir toplumsal yaşam için merkezinde rollerin eşitçe bölüşüldüğü, değer üretiminin dengeli dağıldığı bir model yaratılması kaçınılmaz. Bu yapısal dönüşüm ihtiyacının bizim keyfiyetimizi aşan iktisadi ve sosyal gerekçeleri çoktan oluşmuş durumda.

8 milyarı aşan dünya nüfusu, kaynakların giderek daha kıt ve kirli hale gelmesi, internet teknolojisinin zamanı ve mekanı bütünüyle değiştiren algısı, James Brown’un 60’lı yıllarda öngörebileceği başlıklar değildi.

Fakat şimdi durduğumuz noktadan görünen gelecek, kadının yerinin evi olduğu ezberini temelden bozuyor. Bu gerçeğin idrakinde gecikenler için hayat giderek finanse edilemez, sürdürülemez bir hale dönüşecek. Ezberlerimize sarılmak yerine trendi doğru okumak gibi bir zorunluluğumuz mevcut.

Bunun için de rol modellere ihtiyacımız var. Kadının iş ve sosyal yaşamda daha belirgin hale gelebilmesi, kendisine karşı yürütülen bu “sınırlayıcı” anlayışa karşı durabilmesi için temsiliyetler yaratması ve bu rol modeller üzerinden yeni toplumsal rolünü ortaya koyması gerekiyor. Her meslekte kadın temsiliyeti çok önemli.

Ama görünürlüğü itibariyle temsiliyetin en önemli olduğu sektör “medya”dır. Bu sektörde var olan kadınların üreteceği mesajların etki alanı çok daha geniş olacaktır. En azından ben medyadaki pozisyonumu işte bu kaçınılmaz gerçeği haykırmak için kullanacağım. Kadının toplumdaki yeri erkeklerin belirleyebileceği bir şey değildir... Henüz erkekler bilmiyor ama o günler çok geride kaldı!

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Bir sistem öyküsü 02 Mayıs 2023