Sağlık kurumlarında gece çalışması

İbrahim IŞIKLI
İbrahim IŞIKLI SOSYAL GÜVENLİK VE İŞ HUKUKU dunyaweb@dunya.com

4857 sayılı İş Kanunu'na göre gece çalışmaları, en geç 20.00’de başlayarak en erken saat 06.00 ya kadar geçen ve her halde en fazla 11 saat olan dönem olarak esas alınmaktadır. Buna göre, gece 20.00 ve sabah 06.00 saatleri arasında yapılan çalışmalar gece çalışması olarak kabul edilmektedir. Gece süresinde yapılan çalışmalar 7.5 saati aşamamaktadır. 

İş Kanunu'nun 69. maddesine uyarınca işçilerin gece çalışmalarının günde yedi buçuk saati aşamayacağı fazla çalışmanın bir sınırını oluşturmaktaydı. Ancak 23.04.2015 tarihinde yürürlüğe giren torba yasanın 37. maddesiyle birlikte Turizm, Özel Güvenlik ve Sağlık Hizmeti yürütülen işlerde işçinin yazılı onayının alınması koşuluyla 7.5 saatin üzerinde çalışma yaptırılabileceği belirtilmiştir. 

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu'nun bu yönde yayınladığı 04.05.2015 tarihli duyurusunda, sağlık tesislerinde hizmet alımı yoluyla çalışanların postalar halinde çalışmalarında yapılacak düzenlemelere ilişkin esaslar açıklanmıştır. Buna göre; mevsimsel değişikliklere göre gün ışığı dikkate alınarak çalışma saatlerinin belirlenmesi, iş mevzuatı ve hasta/çalışan güvenliği dikkate alınarak 11 saatten fazla çalışma yapılmaması ve 11 saatlik çalışmada mutlaka 1 saat ara dinlenmesi verilmesi gerektiği belirtilmiştir. Kamu Hastane Birlikleri ve bağlı tesislerinde hizmet alımları kapsamında çalıştırılan işçilerin çalışma saatleri yeniden düzenlenmiştir.

Bu doğrultuda hizmetini 7 gün 24 saat esasına göre sağlayan sağlık tesislerinde hizmet alımı kapsamında çalışanların çalışma saatleri iş mevzuatına göre belirlenecektir.

Sağlık tesislerinde 7/24 esasına göre sunulan hizmeti gereğince hizmet alımı kapsamında çalışan kişilerin ihtiyaçları düşünülerek 12 saatlik (11 saat fiili çalışma ve 1 saat ara dinlenmesi) çalışma sağlanarak, iki posta halinde çalışma programı sağlanabilecektir. Bu postalarda çalışacak kişi sayısı ve postaların hangi saatte başlayacağı hususu ulaşım imkânları doğrultusunda karar verilerek oluşturulmalıdır. Ancak söz konusu çalışma düzeninin oluşturulmasında haftalık çalışma süresinin 45 saati geçemeyeceği esası dikkate alınmalıdır. 

Sağlık tesislerinde verilecek ara dinlenmeleri hizmet sunumunu engellemeyecek şekilde düzenlenmelidir. Diğer bir ifadeyle çalışan tümüne birden ara dinlenme verilmeyerek, çalışanlar gruplandırılarak ara dinlenmesi verilmelidir. 
Hizmetini 7 gün 24 saat esasına göre sağlayan sağlık tesislerinde hizmet alımı yoluyla çalışanların 7.5 saatin üzerinden çalıştırılmasında yükleniciler tarafından çalışanların yazılı onayı alınmalıdır.
 

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar