Sürdürülebilir büyüme için insan kaynakları

Ebru DEMİR KOÇAK
Ebru DEMİR KOÇAK ebrudemir.kocak@dunya.com

Günümüz iş dünyasında hızla değişen dinamikler, kurumların sürdürülebilir büyüme hedefleri ve rekabet avantajını koruyabilmeleri için insan kaynaklarına daha fazla önem vermeleri gerekliliğini açıkça ortaya koyuyor.

Bu doğrultuda iş yerleri artık sabit mekanlardan çıkıp sınırsız bir ortama dönüşüyor, geleneksel çalışma modelleri ve çalışan profili hızla değişiyor ve insan kaynakları yan fonksiyon olmaktan çıkıyor.

Deloitte’un 2024 Küresel İnsan Kaynakları Trendleri Araştırma Raporu, pandeminin iş hayatında yarattığı değişim ve dijitalleşmenin etkileriyle çalışan bağlılığını ve performansını artırmanın önemini vurguluyor. 95 ülkeden 14 bin katılımcıyla gerçekleştirilen araştırma, kurumların gelecekte sürdürülebilir başarılar elde edebilmesi için çalışan bağlılığına daha fazla odaklanması gerektiğinin altını çiziyor. Araştırmaya göre, gelecek ve refah kaygısı artarken, kurumların bu değişime uyum sağlayabilmek için insan kaynaklarına daha fazla odaklanması gerekiyor.

İnsan Kaynakları profesyonellerinin çalışan performansını çok yönlü ölçen sistemler geliştirmesi, bununla birlikte bağlılığı arttıracak yöntemleri çeşitlendirmesi ve tüm bunlara paralel olarak üst yönetim hedef ve vizyonu ile paralel politika ve stratejiler geliştirmesi gibi zor görevler üstlenmesi gerekiyor. Raporda öne çıkan önemli bulgular şöyle; l Liderlerin %86’sı şirket ne kadar şeffaf olursa, çalışan güveninin o kadar fazla olduğunu söylüyor. Dolayısı ile bu noktada İnsan Kaynakları yöneticilerinin ilk yapması gereken şey kişisel veri gizliliğini gözeterek adil ve şeffaf sistemler kurmak olduğunu düşünüyorum.

-Çalışanların sadece %43'ü çalıştıkları şirketlerin kendilerini işe başladıkları zamandan daha iyi bir noktaya getirdiğini söylüyor. Bu da demek oluyor ki çalışan gelişimini destekleyen eğitim ve gelişim programlarının arttırılması, çalışanların da katılımcı olduğu yeni sistemlerin hayata geçirilmesi.

-Üst yönetimin hedefleri ile çalışanların bakış açısının paralel hale getirilmesi. Kurumun hedefleri ile çalışanların bireysel hedefleri arasında uyum sağlanması.

-Araştırmaya katılan liderlerin %85’i hibrit çalışmaya geçişin çalışanların üretken olduğuna dair güvensizliği artırdığını söylüyor. Uzaktan çalışma modelinin etkinliğini ve verimliliği artırmak için yeni yöntemler geliştirmek insan kaynakları profesyonellerin de yeni gündemi arasında önemli bir yer tutuyor. İK yöneticilerinin üretkenliği destekleyen iş modellerini çalışanlarla birlikte oluşturması ve sadece mevcut ölçümleri değil, ölçülmesi gereken yeni kriterleri de dikkate alarak çözüm geliştirmeleri gerektiğine inanıyorum. L

-Katılımcıların %73'ü insanların hayal gücü ile teknolojik yeniliklere ayak uydurmasını sağlamanın önemli olduğunu, ancak yalnızca %9'unun bu dengeyi sağlama yolunda ilerleme kaydettiğini belirtiyor.

İşte bu noktada insan kaynakları profesyonellerinin merak ve empati gibi insani becerileri iş süreçlerine dahil edilmesi, çalışanların hayal gücünü kullanmalarını teşvik etmeli ve buna uygun ortamlar sağlaması gerektiğini düşünüyorum. Geleneksel sınırların ortadan kalktığı bu yeni çağda, çalışan bağlılığını ve performansını artırmak kurumların gelecekteki başarısının anahtarı olacak ve bu konuda insan kaynakları profesyonelleri her zamankinden daha önemli ve kritik görevler üstlenecekler.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Motivasyon-2 18 Mayıs 2024
Motivasyon 11 Mayıs 2024
Liderler ve yöneticiler 06 Nisan 2024
Liderlik ve koçluk 09 Mart 2024
Çalışan deneyimi 03 Şubat 2024