Trump'a kötü haber: DeSantis geliyor

Prof. Dr. Burak KÜNTAY
Prof. Dr. Burak KÜNTAY DÜNYA’NIN POLİTİKASI burak.kuntay@dunya.com

Uzun süredir beklenen ge­lişme sanıyorum ki birkaç güne netlik kazanacak. 2024 başkanlık seçimlerinde, Cum­huriyetçilerin en güçlü başkan adayı hâlâ Donald Trump. An­cak Trump’ın başkan olmasını istemeyen, aday bile olmasının partiye zarar vereceğini düşü­nen birçok Cumhuriyetçi ve ka­rar alıcı da mevcut. Cumhuri­yetçi Parti’deki bu kitlenin uzun zamandır en büyük umudu Flo­rida Valisi Ron DeSantis.

DeSantis genç, dinamik ve Florida gibi önemli bir eyale­ti seçimlerde arkasına alabile­cek bir figür. Ancak şu ana ka­dar adaylığını açıklama konu­sunda çok sessiz kaldı. Bunun en önemli sebebi; DeSantis’in geçtiğimiz kasım ayında yeni­den Florida valiliğine seçilmesi ve böyle bir başkanlık yarışına girdiği taktirde görevinden isti­fa etmesi gereğiydi. Ancak ocak ayında Florida Kongresi’nin ha­zırlamış olduğu bir yasa ile bu gerekliliğin ortadan kalkması için hummalı bir çalışma başla­tıldı. Florida Senato’su ve Tem­silciler Meclisi’nde ezici bir Cumhuriyetçi çoğunluğu olma­sından dolayı bu kanunu Kong­re'den geçmesi ve yasalaşma­sı zaten sürecin başından beri bir sorun olarak görünmüyor­du. Nitekim Florida’nın başken­ti Tallahassee’de son imzaların atılması ile DeSantis’in başkan­lık yarışına girmek için Florida Valiliği’nden istifa etme zorun­luluğu ortadan kalktı.

DeSantis'e yakın isimlerin verdiği bilgilere göre; Miami şehrinde çok ünlü bir otel ka­patılmış, bu birçok kimse tara­fından önümüzdeki günler içe­risinde DeSantis’in Miami’de kampanyasını resmen başla­tıp, gerekli evrakları doldurup, ABD Başkan adaylığı için sü­reci başlatacağı olarak yorum­landı. Açık söylemek gerekirse; DeSantis büyük ihtimalle önü­müzdeki birkaç gün içerisinde oyuna girecek. Asıl soru; süreci bu gelişmenin nasıl etkileyece­ği. Herkesin geçen haftaya ka­dar ki beklentisi ABD tarihinin en yaşlı iki başkan adayının, hat­ta iki başkanının çok keyifsiz bir seçimle karşı karşıya gelmesiy­di. Oysa ki DeSantis a’dan z’ye tüm dengeleri değiştirebilir.

Öncelikle Cumhuriyetçiler’in ön seçimini ele alalım. Şu an iti­bariyle birçok farklı anket fir­masının araştırmasında Trump, DeSantis’in 15 ile 30 puan önün­de. Amerikan seçim tarihinde birçok önde görünen adayın, is­mi hiç duyulmamış bazı adaylar tarafından geçilip, sürecin dışı­na itildiğini gördük. DeSantis adaylığını açıklarsa, ABD siya­setinde kartlar yeniden karılır. Önümüzdeki 1.5 yıl Amerikan siyasetinde enteresan geçecek birçok gelişmeye gebe.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Anketler ve seçimler 01 Haziran 2023
Putin’in iki ordusu 18 Mayıs 2023
Tarih TV 11 Mayıs 2023
Fırsat 04 Mayıs 2023
El Libertador 20 Nisan 2023
İfşa 13 Nisan 2023
Yunanistan seçimleri 30 Mart 2023