26 °C

Anayasa değişikliğinde 'halk oyu' süresi yarıya indi

Cumhurbaşkanı'nın onayladığı yasa, Anayasa değişikliklerinin halk oylamasına sunulma süresi 120 günden 60 güne indiriyor.

Anayasa değişikliğinde 'halk oyu' süresi yarıya indi

 

ANKARA - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun", "Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun"ve "Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun"u onayladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Gül, 5953, 5954 ve 5955 sayılı kanunları yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildi.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün onayladığı "Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun"ile Anayasa değişikliklerinin halk oylamasına sunulma süresi 120 günden 60 güne iniyor.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Gül, 5953 sayılı "Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"u, 5954 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun"u ve 5955 sayılı "Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun"u yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdi.

Gül'ün onayladığı 5955 sayılı "Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun"a göre, Anayasa değişikliğinin halk oylamasına sunulmasında öngörülen süre 120 günden 60 güne inecek. Yurt dışında yaşayan vatandaşların halk oylamasında oy kullanacakları süre ise 40 günden 20 güne çekilecek.

TOKİ'nin arsa ve arazilerine muafiyet

Cumhurbaşkanı Gül'ün onayladığı 5953 sayılı "Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"ile de Toplu Konut İdaresi Başkanlığına (TOKİ) ait arazi ve arsalara, emlak vergisi muafiyeti getiriliyor.

Kanuna göre, kamu hizmetine tahsis edilen arazi ve arsalar hariç olmak üzere, TOKİ'nin talebi, Maliye, Bayındırlık ve İskan Bakanlarının ortak teklifi ve Başbakanın onayı ile belirlenen arsa üretim alanlarında bulunan Hazine'ye ait taşınmazlar ve Hazine adına tescil edilecek taşınmazların mülkiyeti, TOKİ'ye bedelsiz olarak devredilecek.

TOKİ'ye ait arazi ve arsalar, emlak vergisinden daimi olarak muaf olacak.

Kanun, tasfiye halinde Türkiye Emlak Bankası A.Ş'nin, bankacılık faaliyetleri dışında kalan mal varlıkları ve bu konuda faaliyet gösteren iştiraklerindeki hisse payları, ticari gayrimenkulleri ve ihtiyaç fazlası gayrimenkullerinin; bilanço değeri üzerinden olmak üzere, bedeli karşılığında TOKİ'ye devredilmesini de düzenliyor.

Buna göre, tasfiye halinde Türkiye Emlak Bankası A.Ş tarafından TOKİ'ye devredilen varlıklardan ve bu varlıklarla ilgili devirden önce yapılan akitlerden doğan yükümlülükler nedeniyle TOKİ ve ortaklıklarından hiçbir hak ve alacak talebinde bulunulamayacak. Bu hüküm, devir tarihinden sonra açılmış dava ve icra takiplerinde veya devirden önce banka aleyhine açılan, devirden sonra TOKİ'ye ve ortaklıklarına husumet yöneltilerek sürdürülen dava ve icra takiplerinde de uygulanacak.

Konut Edindirme Yardımı (KEY) Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanun gereği, hak sahiplerine, hisse senedi olarak ödeme yapılması işlemi, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 ay içerisinde, talep eden hak sahiplerine verilecek hisse senetleri hariç, durdurulacak. Bu tarihten sonra hak sahiplerine ödeme nakit olarak yapılacak.

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş'nin, konut edindirme yardımı hak sahiplerine ödeme yapılması işlemlerini yürütebilmesi için, 5 yıl süreyle sermaye piyasası mevzuatına tabi olmaması hükmü kaldırılacak.

TOKİ'ye 1 Başkan Yardımcısı, 3 Daire Başkanı, 46 uzman ve 4 müşavir avukat olmak üzere, 54 kadro ihdas edilecek.

Cumhurbaşkanı Gül, ayrıca 5954 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun"u da onayladı.

 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap