Kamu ihalelerinde banka referans mektubu rafa kalktı

Mal alımı ihalelerinde e-eksiltmeye yeniden işlerlik kazandırılacak, ihalelerde yeterlik kriteri olarak banka referans mektubu istenmeyecek.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Kamu İhale Kurumu'nun hazırladığı Kamu İhale Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile Çerçeve Anlaşma, Danışmanlık Hizmet Alımı, Elektronik, Hizmet Alımı, Mal Alımı, Yapım İşleri ihalelerine ilişkin uygulama yönetmeliklerinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelikler, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemede idarelerden ve özel sektörden gelen talepler dikkate alındı. Bu kapsamda, beyan edilen bilgi ve belgelerde bulunan bilgi eksikliklerinin, belgelerin geçerliliğine ilişkin asli unsurların taşınması kaydıyla Kamu İhale Kanunu’nun ilgili maddesi kapsamında tamamlatılabilmesi mümkün olacak.

Bu konularda ilginizi çekebilir