6 °C

Resmî Gazete

SAYI: 27630

Resmî Gazete
MEVZUAT
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
2010/433     Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan “Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması”nın Onaylanması Hakkında Karar
2010/434     Türkiye Cumhuriyeti ile Kuveyt Devleti Arasında İmzalanan “Ortak Komite Kurulmasına Dair Anlaşma”nın Onaylanması Hakkında Karar
2010/441     Türkiye Cumhuriyeti ile MERCOSUR Arasında İmzalanan “Bir Serbest Ticaret Alanı Kurulmasına Yönelik Çerçeve Anlaşma”nın Onaylanması Hakkında Karar
2010/443     Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan “Karşılıklı Kültür Merkezleri Kurulmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası”nın Onaylanması Hakkında Karar
2010/453     Türkiye Cumhuriyeti ve Tayland Krallığı Arasında İmzalanan “Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma”nın Onaylanması Hakkında Karar
2010/455     Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Guyana Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan “Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması"nın Onaylanması Hakkında Karar
2010/456     Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Romanya Hükümeti Arasında İmzalanan “Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma”nın Onaylanması Hakkında Karar
2010/463     Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Bahreyn Krallığı Hükümeti Arasında İmzalanan “Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma”nın Onaylanması Hakkında Karar
2010/490     Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında İmzalanan “Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşması”nın Onaylanması Hakkında Karar
2010/496     Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan “Svilengrad-Kapıkule Demiryolu Sınır Geçişi Faaliyetlerinin ve Kapıkule Sınır Mübadele Garındaki Demiryolu Sınır Hizmetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Anlaşma”nın Onaylanması Hakkında Karar
2010/497     Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İçişleri Bakanlığı ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan “Eğitim İşbirliği Anlaşması”nın Onaylanması Hakkında Karar
2010/530     Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Fas Krallığı Adalet Bakanlığı Arasında İmzalanan “İşbirliği Konusunda Protokol"ün Onaylanması Hakkında Karar
2010/533     Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında İmzalanan “Kanun Uygulayıcı Birimlerin İşbirliği Anlaşması”nın Onaylanması Hakkında Karar
2010/555     Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ile Sırbistan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı Arasında İmzalanan “Askeri Eğitim İş Birliği Anlaşması”nın Onaylanması Hakkında Karar
2010/575     Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti Arasındaki Sosyal Güvenlik Sözleşmesi'nin Uygulanmasına İlişkin 21/8/1998 Tarihli İdari Anlaşma’da Yapılan Değişiklikler ve İlavelere Ait Ek İdari Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında Karar
2010/577     Türkiye Cumhuriyeti Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Suriye Arap Cumhuriyeti Yerel Yönetimler Bakanlığı Arasında İmzalanan “Gecekondu Bölgelerinin Kalkınması Alanında İşbirliği Anlaşması”nın Onaylanması Hakkında Karar
 
YÖNETMELİKLER
—  Türkiye Büyük Millet Meclisi Koruma Daire Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği
—  İstanbul Üniversitesi Hastaneleri Yönetmeliği
 
TEBLİĞLER
—  Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Denetimine Tabi ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2010/37)
—  Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulamasına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 1) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 195)
—  Finansal Araçlar: Açıklamalara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 7) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 196)
 
DÜZELTMELER
— Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 16/6/2010 Tarihli ve 2010/28 Sayılı İşkolu Tespit Kararı ile İlgili
— Anayasa Mahkemesi Başkanlığının 13/5/2010 Tarihli ve E: 2008/29 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2010/30 Sayılı Kararı ile İlgili
Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.