10 °C

Resmi Gazete

Sayı: 27717

Resmi Gazete

MEVZUAT

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2010/817      Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Sağlık Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçiliği Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşma'nın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar

2010/827      Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Sağlık Bakanlığı ile Kosova Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçiliği Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşma'nın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar

2010/836      Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Vizelerin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında Karar

2010/910      Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 2010-2012 Yıllarına İlişkin Kültürel ve Bilimsel Değişim Programı’nın Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—   Devlet Bakanı Hayati YAZICI’ya, Devlet Bakanı Faruk ÇELİK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—   Devlet Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN’a, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil ÇİÇEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—   Devlet Bakanı Cevdet YILMAZ’a, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—   Milli Savunma Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul GÜNAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—   İçişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Egemen BAĞIŞ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—   Dışişleri Bakanlığına, Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat ERGÜN’ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—   Bayındırlık ve İskan Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—   Sağlık Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Nimet ÇUBUKÇU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—   Ulaştırma Bakanlığına, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—   Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Devlet Bakanı Selma Aliye KAVAF’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—   Çevre ve Orman Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer DİNÇER’in, Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

—  Takograf Cihazları Servis Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

—  Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Selçuk Üniversitesi Hastaneleri Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  Doku Kültürü Yöntemleri ile Üretilen Meyve/Asma Fidanı/Üretim Materyali ve Çilek Fidesi Üretimi, Sertifikasyonu ile Pazarlaması Tebliği (No: 2010/47)

—  2010 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ

 

KURUL KARARLARI

—  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 30/9/2010 Tarihli ve 3873 Sayılı Kararı

—  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 30/9/2010 Tarihli ve 3875 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 DANIŞTAY KARARI

—  Danıştay Onbirinci Dairesine Ait Karar (E: 2009/5353, K: 2010/2671)

 

 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.