7 °C

Resmi Gazete

SAYI: 26974

Resmi Gazete

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—   Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’a, Devlet Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—   Maliye Bakanlığına, Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

TEBLİĞLER

—   Gıda Maddeleri ve Gıda ile Temasta Bulunan Madde ve Malzemelerin İthalatında Kontrol Belgesi Onaylanması ve İthalat Aşamasındaki Kontrol İşlemleri Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2008/46)

—   Hayvansal Kökenli Yemlerde Mikrobiyolojik Kriterler Tebliğİ (No: 2008/47)

—   2/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ (No: 2008/48)

—   2/2 Numaralı Amatör (Sportif) Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ (No: 2008/49)

—   İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/54)

—   İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/55)

—   İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/56)

 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap