Resmî Gazete

SAYI: 27084

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

 

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR

5821   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Karayoluyla Yolcu ve Yük Taşımacılığının Düzenlenmesi Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

5822   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

5823   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

5825   Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2008/14385  2008 Yılı Yatırım Programında 1996D020080 Proje Numarası ile Yer Alan Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santralı Projesi Kapsamında, Bazı Gayrimenkullerin Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2008/14386  2008 Yılı Yatırım Programında 2005D020040 Proje Numarası ile Yer Alan Bağbaşı Barajı, Mavi Tüneli ve HES Projesi Kapsamında  Bulunan Bazı Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2008/14387  4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar

2008/14397  Ticari İthalat Maksadı Dışında Yurt Dışından Getirilecek Renkli Televizyon, Siyah-Beyaz Televizyon, Radyo, Video ve Televizyon Uydu Alıcıları, Birleşik Cihazlar İle Bunların Dışında Kalan Radyo Televizyon Yayını Almaya Yarayan Her Türlü Cihazlar İçin Bir Defaya Mahsus ve 2009 Yılı İçin Geçerli Olmak Üzere Alınacak Ücretler Hakkında Karar

2008/14400  Karayolları Genel Müdürlüğü Yatırım Programında Yer Alan ve Finansmanı Kısmen veya Tamamen Müteahhit Firmaların Temin Ettiği Dış Kredilerle Sağlanan Projelerin Kalan Finansman İhtiyacının İç Bütçe Kaynaklarından Karşılanmasına Dair Karar 2008/14401  Türkiye Adalet Akademisi Başkan Yardımcılıklarına Görevlendirme Yapılması Hakkında Karar

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Nimet ÇUBUKÇU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI

— Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı, Devlet, Maliye, Millî Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Kültür ve Turizm Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

— Türkiye Barolar Birliği Adli Yardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— İstanbul Ticaret Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

TEBLİĞLER

— Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Uygulama Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2008/66)

— Türk Gıda Kodeksi Belirli Gıda Maddelerinde Nitrat Seviyesinin Resmi Kontrolü İçin Numune Alma, Numune Hazırlama ve Analiz Metodu Kriterleri Tebliği (No: 2008/63)

— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2008/34)

— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2008/35)

— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2008/36)

— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2008/39)