17 °C

Resmi Gazete

SAYI: 27180

Resmi Gazete

 

MEVZUAT

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Vekili Eyyüp Cenap GÜLPINAR’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Devlet Bakanı Egemen BAĞIŞ’a, Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Mustafa Said YAZICIOĞLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİK

— İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Teşkilat, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

— Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 33)

— İşkolu Tespit Kararı (No: 2009/11)

— Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 11)

— Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 69)

— İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2004/20 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

— 2009 Yılı Şubat Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

— 2009 Yılı Şubat Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

— 2009 Yılı Şubat Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

— 2009 Yılı Şubat Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

— Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

— Re’sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap