19 °C

Resmi Gazete'de bugün

Sayı: 27975

Resmi Gazete'de bugün

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Ulaştırma Bakanlığına, Adalet Bakanı Ahmet KAHRAMAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

—  Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

—  İstanbul Arel Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

—  Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/94)

—  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2010/4 Sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

—  Açık Artırma Yöntemi ile Alım Satımı Yapılacak 2010 Ürünü Üretici Tütünlerine İlişkin Açık Artırma Başlangıç Fiyatları Hakkında Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARLARI

—  Yargıtay 13. Hukuk Dairesine Ait Kararlar

İLANLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri.

 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap