Türk Eximbank, “Mevsimsel Kredi Destek Programı” ile tarım sektörüne öncelik verecek

Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, 2019 Yılı Programı’nda, tarım ürünleri ihracatçılarının Türk Eximbank’tan kredi taleplerine öncelik verileceğini ve Mevsimsel Kredi Destek Programı uygulamasına devam edileceğini vurguladı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME


İstihdam ve sanayide stratejik konumdaki tarım sektörünün önümüzdeki dönemde adından daha çok söz ettireceğini belirten Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, sektörün ihracatıyla Türkiye dış ticaretinde önemli bir paya sahip olduğunu söyledi. Tarım sektörüne ve ihracata artı değer kazandırılması amacıyla tarıma dayalı ürün ihracatının finansmanında daha etkili olunmasını kararlaştırdıklarını belirten Yıldırım, “Bu kapsamda, sektörde özellikle mevsimsel alımlar ve alım dönemleri itibarıyla finansmana ihtiyacın yoğun olduğu dönemler için ‘Mevsimsel Kredi Destek Programı’ uygulamaya alındı” dedi.

Adnan Yıldırım, Mevsimsel Kredi Destek Programı kapsamında Türk Eximbank tarafından, belirlenen amaçlar doğrultusunda pamuk, incir, üzüm, zeytin, fındık, kayısı ve diğer tarım ürünleri ihracatçılarına TCMB reeskont kredisi ve bankanın diğer kredi programları kapsamında 2018 yılsonuna kadar 200 milyon dolar ilave kredi kullandırılacağını açıkladı.

“Program, 2019 yılında da devam edecek”

2019 Yılı Programı’nda da, tarım ürünleri ihracatçılarının Türk Eximbank’tan kredi taleplerine öncelik verileceğini ve Mevsimsel Kredi Destek Programı uygulamasına devam edileceğini vurgulayan Adnan Yıldırım, “Mevsimsel Kredi Destek Programı kapsamındaki çalışmalarımızla 3 bin 800’ün üzerinde firma potansiyel kredi kullanıcı olarak belirlenmiş olup, sözkonusu ihracatçılar ürünlerin hasat ve ihracat dönemlerinde şubelerimiz vasıtasıyla ziyaret edilecek, yapılan ziyaretler tarafımızca takip edilecek ve bu firmaların Bankamız programlarından azami olarak yararlanması sağlanmaya çalışılacak” diye konuştu.

Eximbank, Akdeniz Bölgesi’nde 2.5 milyar dolar kredi desteği sağladı

Türk Eximbank’ın Ocak-Kasım 2018 döneminde sağladığı toplam kredi desteğinin geçen yıla göre yüzde 9 artışla 23.9 milyar dolara yükseldiğini kaydeden Adnan Yıldırım, bu tutarın 21.9 milyar dolarını kısa vadeli kredilerin, 2 milyar dolarını ise orta ve uzun vadeli kredilerin oluşturduğunu söyledi. Yıldırım, “2018 Kasım sonu itibarıyla Türk Eximbank’tan kredi kullanan ihracatçı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artarak 9 bin 355’e, sigortalı ihracatçı sayısı ise yüzde 14,6’lık artışla 3 bin 207’e ulaştı. Akdeniz Bölgesi için aynı dönemde kredi imkanlarımızdan faydalanan firma sayısı 718 iken, sigortalı firma sayısı 174 oldu” bilgisini verdi. Sözkonusu dönemde Akdeniz Bölgesi’nde ihracatçılara kullandırılan toplam kredi tutarının ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35’lik artışla 2.5 milyar dolara ulaştığını ifade eden Yıldırım, “Kısa vadeli kredi 2.2 milyar dolar iken, orta-uzun vadeli kredi desteğimiz ise 300 milyon dolar seviyesine ulaştı. Akdeniz Bölgesi’ndeki ihracatçılarımıza kullandırılan kredilerin toplam kredilerimiz içindeki payı yüzde 10’lar düzeyinde” ifadelerini kullandı.

“Akdeniz Bölgesi’nde destek verilen ihracatçı firma sayısında artış hedefliyoruz”

Türk Eximbank olarak, 2018 yılı sonunda 27 milyar doları kredi, 17 milyar doları sigorta imkanı olmak üzere toplam 44 milyar dolar tutarında finansman desteği sağlamış olacaklarını dile getiren Adnan Yıldırım, 2019 yılında ise sağladıkları toplam finansman desteğini yüzde 10 artırarak, 48.4 milyar dolara yükseltmeyi hedefl ediklerini bildirdi. Akdeniz Bölgesi özelinde ise ihracatçılara sağlanan kredi ve sigorta desteği ile ulaşılan toplam 812 ihracatçı firma sayısında yüzde 12’ler düzeyinde bir artış yakalamayı planladıklarını aktaran Yıldırım, “Böylelikle, 2018 yılında yüzde 26 düzeyinde gerçekleşecek olan ihracatı destekleme oranımızı 2019 yılında yüzde 27’ye yükseltmeyi amaçlıyoruz. Öte yandan, kredi ve sigorta desteğimizden yararlanan toplam ihracatçı sayımızın ise 2018 yılı sonunda 11 bine ulaşmasını, 2019 yılında ise yüzde 12’lik artışla 12 bin 320’ye ulaşmasını hedefliyoruz” dedi.

İhracatçıya bulunduğu yerde ulaşmak ve kredi ile sigorta/garanti imkanlarından daha fazla yararlanmalarını sağlamak amacıyla öncelikle ihracatta ilk 20’de yer alan illerde, daha sonra da daha fazla potansiyele sahip illerde şube ağlarını zenginleştirerek daha fazla ihracatçıya hizmet sunmayı hedefl ediklerini vurgulayan Adnan Yıldırım, bu kapsamda 2019 yılında 8 yeni şube ve 4 yeni irtibat bürosu açmayı planladıklarını ve fizibilite çalışmalarının devam ettiğini iletti.

“İhracatta ilk 20’de yer alan Mersin için şubeleşme çalışmaları sürüyor”

Çalışmalarına kasım ayında başlanan ve AKİB bünyesinde açılışı gerçekleşen Mersin İrtibat Bürosu’nun Mersin ihracatçılarına Türk Eximbank programları hakkında bilgi vermek için faaliyete geçtiğini kaydeden Adnan Yıldırım, Mersin ihracatçısına 2018 yılında 124 milyon dolar kredi ve sigorta desteği sağlandığını açıkladı. Mersin’in 1.5 milyar dolarlık ihracat hacmi göz önüne alarak Mersin İrtibat Bürosu’ndan beklentilerinin mümkün olduğunca fazla ihracatçıya ulaşarak, Eximbank’ın buradaki etkinliğini artırmak olduğuna değinen Yıldırım, “Bankamızın 2019 yılı hedefl eri kapsamında, ihracatta ilk 20’de bulunan illere şube açılması konusunda çalışmalar devam ediyor. Mersin ili de ihracat potansiyeli ile bu illerin içerisinde yer almakta olup, fizibilite çalışmaları halen sürüyor” şeklinde konuştu.

“Eximbank, TL kaynağını sadece KOBİ’lere kullandırıyor”

KOBİ niteliğindeki ihracatçıların önemini göz önüne alarak KOBİ’lere daha fazla finansman sağlamak amacıyla kısıtlı olan TL kaynaklarını sadece KOBİ’lere kullandırdıklarına dikkat çeken Adnan Yıldırım, TL kredilerinin faiz oranları yüzde 17,02 iken piyasada TL kredilerinin yüzde 30’lar seviyesinde olduğunu ve TL kredilerinin KOBİ’ler açısından önemli bir finansman kaynağı sağladığını söyledi. 2018 yılı içinde Türk Eximbank’ın KOBİ tanımının kapsamını da genişleterek daha fazla KOBİ ihracatçısına TL kredi kullandırmaya başladığını aktaran Yıldırım, “Daha fazla ihracatçıya ulaşmak adına, halihazırda 12 şube ve 15 irtibat bürosu ile doğrudan hizmet vermekteyiz. Bunları yeterli görmüyoruz ve ilk etapta ihracatta ilk 20’de yer alan illerimizde, sonra da potansiyeli yüksek illerimizde şube ağımızı zenginleştirerek daha fazla sayıda ihracatçıya hizmet sunmayı kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Ayrıca, Türk Eximbank Genel Müdürü olarak doğrudan ben, pazarlama bölümünde çalışan arkadaşlarımız Bankamızın kredi ve sigorta programlarını tanıtmak amacıyla yoğun bir mesai içindeyiz” açıklamasında bulundu.

“Seyahat acentaları, kaynaklarımıza çok uygun maliyetlerle ulaşıyor”

“Türk Eximbank olarak, ihracatı destekleme misyonu ve Türkiye’nin uluslararası yükümlülükleri doğrultusunda sektörel bazda özellikle bir ayrım yapmıyoruz. Ancak, ihracatçıların, döviz kazandırıcı hizmet firmalarının ve yurt dışında faaliyet gösteren müteahhitlerin ihtiyaçları kapsamında, onların finansman ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik uygulamalarını zaman zaman Eximbank programları arasına alıyoruz” diyen Adnan Yıldırım, Akdeniz Bölgesi özelinde ülke ekonomisine önemli katkı sağlayan turizm sektörüne yönelik kredilerine özellikle değinmek istediğini ifade etti. Turizm Kredisi Programı ile turizm işletmelerinin, seyahat acentalarının ve yurtdışından yolcu taşıyan Türkiye’de yerleşik özel havayolu firmalarının finansman ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirten Yıldırım, şu bilgileri verdi: “2018 yılı Haziran ayında imzalanan bir protokol ile, Türk Eximbank’ın uygun maliyetli kredileri, TÜRSAB üyesi olan KOBİ niteliğindeki seyahat acentalarına (A Grubu seyahat acentaları) protokole dahil olan Türkiye Halk Bankası, Türkiye Vakıfl ar Bankası ve Denizbank aracılığıyla kullandırılıyor. Böylece döviz kazandırıcı faaliyette bulunan seyahat acentaları, Türk Eximbank kaynaklarına çok uygun maliyetlerle ulaşabiliyor.”

Yüksek teknolojili ürünlere 1 yıla varan vadeyle faiz oranı Libor+%0,75

TCMB kaynaklı Reeskont kredilerinde, yüksek teknolojili ürünler ile ilgili olarak en fazla sekiz ay olarak belirlenen vadenin 1 yıla çıkarıldığını, ayrıca, faiz oranının Libor+%0,75 olarak uygulandığının altını çizen Adnan Yıldırım, orta-yüksek teknolojili ürünler ihraç eden makine sektörü ihracatçılarını, 2017 yılında uygulamaya konulan ve OECD üyesi ülkelerde verilebilecek en düşük faiz oranı olan Ticari Referans Faiz Oranı (CIRR) ile kullandırılan Teşvikli Alıcı Kredisi programıyla rakipleri ile eşit şartlarda finansmana ulaşma imkanına kavuşturduklarını söyledi. Bu desteğin orta/uzun vadeli yatırım malı ihracatında firmalarının rekabet gücünü arttırdığına değinen Yıldırım,sözlerini şöyle sürdürdü: “Ticaret Bakanlığımız tarafından sağlanan bu destek öncesinde alıcılara sunulan kredilerimiz ağırlıklı olarak Asya ve Afrika’da yoğunlaşmıştı. Bunun en önemli nedeni faiz oranlarında pek çok gelişmiş ülke ile rekabet edemiyor olmamızdı. Bu destek kapsamında orta/uzun vadeli yatırım malı ihracatında firmalarımızın alıcılarına gelişmiş ülke faiz oranlarında imkanlar tanınabiliyor. Böylece artık riski düşük, satın alma gücü yüksek ülkelere de kullandırılacak alıcı kredilerinde önemli bir rekabet gücü elde edildi.”

“e-dönüşümü bir adım daha öteye taşımayı planlıyoruz”

Kredi ve sigorta süreçleri başta olmak üzere tüm işlemlerde verimliliğin artırılması ve iş süreçlerinin hızlandırılması doğrultusunda yapılan teknolojik çalışmalar ile 2019 yılında Türk Eximbank’ta e-dönüşümü bir adım daha öteye taşımayı planladıklarını belirten Adnan Yıldırım, “2018 yılında uygulamaya aldığımız e-bono ve e-teminat uygulamalarının yaygınlaştırılmasının yanı sıra, Ticaret Bakanlığımız tarafından hazırlıkları yürütülen e-taahhüt kapatma sistemine entegre olunacak. Önümüzdeki dönemde de ihracatçılarımız ile birarada çalışarak ihracatımızı artırma yönünde başarılı adımlar atacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Türk Eximbank, 2019’da garanti/sigorta olanaklarını artırmayı hedefliyor

Adnan Yıldırım, Türk Eximbank olarak, ihracatçıları, ihracata yönelik üretim yapan imalatçıları, döviz kazandırıcı hizmet ihracatında bulunan firmaları ve yurt dışında faaliyet gösteren müteahhitleri/yatırımcıları hem kısa, hem de orta-uzun vadeli nakdi kredi ve ihracat kredi sigortası programları ile desteklediklerini belirtti. Nakdi kredilerle firmaların üretim sürecinde ihtiyaç duyacağı finansman desteğinin gerek sevkiyat yapılmadan önce, gerekse sonrası dönem için sunulduğunu ifade eden Yıldırım, “Bunlara ek olarak 2019 yılında Türk Eximbank tarafından sağlanan garanti/sigorta olanaklarının artırılması ile ihracatçıların ve alıcılarının finansmanında gerek yurtiçi gerekse yurtdışı bankaların kaynaklarının ihracata yönelmesini a maçlıyoruz” diye konuştu.

Bu konularda ilginizi çekebilir